Dubbelknuten bidrar till minskad smittspridning

Dåligt knutna påsar kan leda till att människor i omgivningen kan få direktkontakt med smittat löst avfall. För inte utsätta omgivningen för onödiga risker är det viktigare än någonsin att avfallet förpackas i påse och stängs med dubbelknut.

Snytpapper, tops, tvättlappar och servetter är exempel på sådant som ska slängas i påsen för restavfall (den vanliga soppåsen).  KSRR vädjar till allmänheten att se till att knyta dubbelknut på sin avfallspåse, både matavfall och restavfall.

Avfallshantering är en av de verksamheter som  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, pekat ut som samhällsviktig. När smittspridning förekommer är det särskilt viktigt att sophämtningen fungerar då överfulla kärl innebär ökad risk för att smittan sprids ytterligare.

  • Ställ inga avfallspåsar utanför kärlen. Det lockar till sig fåglar och andra skadedjur som sprider ut innehållet.
  • Släng inga lösa föremål i ditt kärl. Enligt ordinarie rutiner töms inte dessa. Löst avfall orsakar dessutom många onödiga driftstopp i vår optiska sorteringsanläggning.
  •  KSRR’s återvinningscentraler har öppet som vanligt. Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs och KSRR ber alla besökare att göra detsamma. Det vill säga – den som känner sig det minsta ofrisk stannar hemma.

Ni som är friska är självklart hjärtligt välkomna, men vi ber alla att respektera uppmaningen om att hålla avstånd till varandra. Låt barn och äldre stanna kvar i bilen, använd gärna handskar och var extra noga med handhygienen, hälsar KSRR.

Datum för publicering | skapad: 2020-04-02

Coronavirus (COVID-19)

  Coronavirus – covid-19

Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Hemkörning av mat och livsmedel

Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.