Coronavirus – Information gällande vård och omsorg

Nybro kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för coronavirus covid-19.

 Beslutom om prioriteringar inom äldreomsorgen

Besöksförbud
Det är tillsvidare besöksförbud på samtliga vård- och gruppboenden i Nybro kommun.

Träffpunkter
Samtliga mötesplatser inom äldreomsorgen är stängda för externa besökare.

Medarbetare i omsorgen
Du som medarbetare som är frisk ska gå till arbetet. Vi uppmanar dig att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid symptom ska du som medarbetare hålla dig hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Så här förbereder vi oss
Inom våra verksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att kunna hantera en ökad smittspridning gör vi nu ytterligare förberedelser:

  • Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna.
  • Alla verksamheter har fått en påminnelse om vikten av att följa de basala hygienrutinerna.
  • Vi har säkerställt tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar.
  • Vi uppdaterar externa utförare som arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och socialnämnden.

Har du frågor eller funderingar finns information att få på flera myndigheter

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-30 | skapad: 2020-03-13

Coronavirus (COVID-19)

  Coronavirus – covid-19

Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Hemkörning av mat och livsmedel

Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.