Coronavirus – Information gällande förskola, skola och vuxenutbildning

I Nybro kommuns förskolor, skolor och vuxenutbildning följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för coronavirus covid-19.

Med anledning av de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kommer all undervisning på Åkrahällskolan, Nybro vuxenutbildning och SFI från och med den 18 mars 2020 hållas på distans.

  • Kontakt kommer att ske via lärplattformen ”It’s Learning” samt e-post. Alla elever rekommenderas att installera applikationerna ”Microsoft Outlook” och ”It’s Learning” på sin telefon för att hålla sig uppdaterad.
  • Elevernas närvaro bedöms utifrån slutförda uppgifter och elever ska sjukanmäla sig som vanligt.
  • Elever kommer ha möjlighet att hämta material eller böcker på skolan.
  • Beslutet gäller tillsvidare.

Det är viktigt att alla personer med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet vilket kan bidra till att minska spridningens omfattning.

 Läs mer på Folkhälsomyndigheten webbplats

Var uppmärksam på tidiga symptom
Vi uppmanar därför medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Två symptomfria dagar
Barn och elever ska vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till förskola eller skola.

Friska elever
Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan.

Registrering av frånvaro
Om elever i grundskolan som varit i virusdrabbade områden stannar hemma även innan de uppvisat symptom kommer vi i dagsläget inte att registrera det som ogiltig frånvaro. Det är viktigt att du som vårdnadshavare anmäler frånvaro enligt de ordinarie rutiner som finns. Du ska i detta fall också så snart som möjligt kontakta skolan för en dialog om elevens skolgång så att rektor får kännedom om anledning till frånvaron.

Infektionskänsligt barn
Om du har ett infektionskänsligt barn och är fundersam på om barnet ska gå till skolan eller förskolan ska du kontakta din behandlande läkare för bedömning.

 Här kan du se vilka virusdrabbade områden som finns

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-25 | skapad: 2020-03-13

Coronavirus (COVID-19)

  Coronavirus – covid-19

Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Hemkörning av mat och livsmedel

Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.