Allmän smittspridning och råd

Just nu är det stort omlopp med information som handlar om coronaviruset, covid-19. Vi vill därför hjälpa till och reda ut två viktiga bitar som rör hela Kalmar län och därmed även Nybro kommun:

  • Nybro kommun har allmän smittspridning

I dagsläget har hela Kalmar län allmän smittspridning. Det gäller därmed även Nybro kommun, och innebär att stora delar av samhället påverkas.

Coronaviruset har pågått under en länge tid nu men än är det inte över. Det är därför viktigt att vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer. Även om det finns tecken på att smittspridningen börjar plana ut i delar av landet så beräknas vi i Kalmar län ännu inte ha nått kulmen.

Håll i och håll ut. Fortsätt att hålla fysisk distans i samhället. Undvik fester och andra sammankomster. Vi står tillsammans i detta, där vi hjälps åt och påminner varandra.

  • Därför får vi råd och inga förbud

Många känner sig just nu frågande till varför Folkhälsomyndigheten i denna situation går ut med allmänna råd och rekommendationer, i stället för att helt enkelt införa förbud.

Förklaringen är att allmänna råd från en myndighet är skarpa och bindande, och inget man kan strunta i. En rekommendation från en myndighet i Sverige är ingen lag. Myndigheter kan inte bestämma över lagar – men det är det starkaste en myndighet kan säga.

Det betyder att man ska göra det som myndigheten säger. Allmänna råd och rekommendationer är alltså inte vilka goda råd som helst, utan de är bindande.

Vi tackar för din uppmärksamhet!

Datum för publicering | skapad: 2020-04-23

Coronavirus (COVID-19)

  Coronavirus – covid-19

Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Hemkörning av mat och livsmedel

Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.