Kris och Säkerhet

Här hittar du information om vad kommunen gör i en krissituation. Dessutom får du tips och råd kring vad du kan göra själv dels i förebyggande syfte men också vart du kan vända dig om du har fått problem.

Aktuellt

 • Sotningsinformation

  Sotning är viktig del när det kommer till att undvika bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i [...]

 • Informationsträff om Grannsamverkan

  Den 4 juni kommer Polisen, Nybro och Länsförsäkringar kommun att hålla en information om grannsamverkan. Informationen riktar sig till både nya intressenter som befintliga samverkansområden.

 • Journummer - Kontakt

  Här listar vi en rad olika journummer som kan vara bra att känna till om något skulle hända.

 • Att tänka på vid snösmältning och kraftigt regn

  Du har personligen ansvaret för att skydda din fastighet. I första hand är det alltså du själv som ska vidta [...]