Aktuellt

 • Medborgarlöfte 2020

  Medborgarlöftet innebär att Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun prioriterar utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Utvecklingsområdena baseras på de medborgardialoger, [...]

 • Att tänka på vid snösmältning och kraftigt regn

  Du har personligen ansvaret för att skydda din fastighet. I första hand är det alltså du själv som ska vidta [...]

 • Sotning och brandskyddskontroll

  Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en del i tryggheten. Dessutom har det betydelse ur energi- och [...]

 • Tänk säkert – gör smarta saker säkra

  Genom att tänka på hur du agerar på nätet och med enkla åtgärder så kommer du långt i vårt uppkopplade liv med smarta saker.