Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Oro för ett barn – Orosanmälan

Är du orolig för och misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan till Barn och familjs mottagning och berätta om din oro. Det kan till exempel handla om fysiskt eller psykiskt våld, missbruk, sexuellt utnyttjande, vanvård eller att du misstänker att en vårdnadshavare inte har förmåga att ta hand om sitt barns behov.
Du behöver inte vara säker på att ett barn inte har det bra utan det räcker med att du är orolig.

Du kan göra en anmälan antingen via telefon eller skriftligen via brev. Det är inte lämpligt att göra en anmälan via e-post. Information via e-post är inte sekretesskyddad och det är inte säkert att e-posten kan hanteras tillräckligt skyndsamt. Orosanmälan via brev sänds till:
Individ- och familjeförvaltningen
Nybro kommun
382 80 Nybro

Rådgöra med socialtjänsten
Är du osäker på om du ska göra en anmälan?
Det finns alltid en möjlighet att kontakta oss för råd och stöd innan du gör en anmälan. Du har möjlighet att anonymt rådgöra med en socialsekreterare på Barn- och familj för att prata om din oro och diskutera hur du kan gå vidare.

Telefon
0481-451 72
Vardagar klockan 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Kvällstid natt och helg
Du kan kontakta Sydostjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten under kvällar nätter och helger.
Telefon: 020-45 39 00

Sydostjouren

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.