Integrationsenheten – kontakt

Så här får du kontakt med integrationsenheten:

Verksamhetschef:

Ulrika Lorentzon 0481-451 63
 ulrika.lorentzon@nybro.se

Enhetschefer:

Ellinor Falkebo 0481-451 62 – nyanlända i etablering
 ellinor.falkebo-nygren@nybro.se

Socialsekreterare – nyanlända i etablering:

Lina Jeansson 0481-451 55 Föräldraledig t o m 180831
 lina.jeansson@nybro.se

Mirlinde Hajredinaj 0481-451 52
 mirlinde.harjredinaj@nybro.se

Madelene Drottman 0481-456 95
 madelene.drottman@nybro.se

Sara Sundman 0481-452 66
 sara.sundman@nybro.se

Emelie Nyström 0481-451 57
 emelie.nystrom@nybro.se

Integrationsassistent:
Akram Ismail 0481-451 54
 akram.ismail@nybro.se

Sazan Ahmed 0481-451 95
 sazan.ahmed@nybro.se

Administratör:
Ulrike Norrman: 0481-451 35
 ulrike.norrman@nybro.se

Besöksadress: Västra Magasinsgatan 6
Postadress:
382 30  Nybro
Nybro kommun: 0480-451 22, 450 00
Fax: 0481-451 65

Socialsekreterare – ensamkommande barn och ungdomar

Ulrika Andersson 0481-451 93
 ulrika.andersson@nybro.se

Jonas Anderssson 0481-453 86
 jonas.andersson@nybro.se

Jeanette Olsson 0481-453 88
 jeanette.olsson@nybro.se

Amanda Eklund 0481-451 85 Föräldraledig 161227-180108
 amanda.eklund@nybro.se

Emad Abulzarah 0481-451 93
 emad.abulzarah@nybro.se

Chiman Eliassi 0481-451 51
 chiman.eliassi@nybro.se

Amy Mörck 0481-451 08
 amy.morck@nybro.se

 

Relaterat: Webbsida för: Integrationsenheten – kontakt

Datum för publicering | ändrad: 2017-11-21 | skapad: 2014-10-29
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 1010 - kategori: 92

Stöd & Omsorg - Kontakt

  Anhörigstöd - kontakt

Kontaktuppgifter: Individ- och familjeförvaltningen - inriktning anhöriga som vårdar eller stödjer personer med långvarig sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Anhörigsamordnare [...]

  Barnahus i Kalmar - Kontakt

Besöksadress, telefon och e-postadresser till de som arbetar på Barnahus i Kalmar är: Besöksadress: Smålandsgatan 28 Socialförvaltningen, Box 834, 391 [...]

  Daglig verksamhet - Kontakt

Daglig verksamhet enligt LSS Daglig verksamhet är en insats som syftar till att ge meningsfull sysselsättning och riktar sig till [...]

  Enhetschefer för boenden - kontakt

Enhetschefer gruppbostäder, servicebostäder och särskilda boenden Här kan du se vilken enhetschef som ansvarar för våra boenden som är för [...]

  Ensamkommande ungdomar - kontakt

Ulrika Lorentzon Verksamhetschef E-post: mailto:ulrika.lorentzon@nybro.se 0481-451 63 Ansvarsområde: Integrationsenheten samt Gnistans HVB för ensamkommande flyktingungdomar Vakant Enhetschef E-post: 0481-451 53 [...]

  Familjehem - kontakt

Om du vill veta mer kring Familjehemsteamet och det stöd som finns kring familjehem och familjehemsplacerade barn kan du kontakta [...]

  Familjerådgivning - kontakt

Familjerådgivning för Nybro kommuns räkning sker f ro m 161001 i Kalmar. Familjerådgivningen ligger på Södra Långgatan 10 i Kalmar. [...]

  Familjerätt - kontakt

Christer Elmersson Telefon: 0481-451 15 E-post: christer.elmersson@nybro.se Caroline Borrhed Telefon: 0481-451 03 E-post: caroline.borrhed@nybro.se    

  Föräldramottagning - kontakt

Välkommen att kontakta socionom Johan Berglund för rådgivning eller för att boka tid för samtal. Telefontid för tidsbokning: måndagar och [...]

  Individ- och familjeförvaltningen - kontakt

Telefon reception: 0481-451 22 Öppettider reception: måndag och onsdag klockan 8.30-12.00, tisdag, torsdag klockan 8.30-12.00, 13.00-16.00. fredag klockan 8.30-12.00, 13.00-14.30 [...]

  Integrationsenheten - kontakt

Så här får du kontakt med integrationsenheten: Verksamhetschef: Ulrika Lorentzon 0481-451 63 ulrika.lorentzon@nybro.se Enhetschefer: Ellinor Falkebo 0481-451 62 - nyanlända [...]

  Kontaktfamilj - kontakt

Om du vill bli kontaktfamilj eller kontaktperson för ett barn eller en ungdom är du välkommen att kontakta Kristin Witalisson [...]

  Mat (äldreomsorg) - kontakt

Kontakta Carina Nilsson om du har frågor som rör maten i äldreomsorgen. Carina Nilsson Kostchef Telefon: 0481-453 35 E-post: carina.a.nilsson@nybro.se [...]

  Mobila teamen - Kontakt

Det finns två mobila team som arbetar dag och kväll samt ett natt team. Teamen ger hjälp och stöd till [...]

  Ny i Sverige - Kontakt

Ulrika Lorentzon Verksamhetschef E-post: mailto:ulrika.lorentzon@nybro.se 0481-451 63 Ansvarsområde: Integrationsenheten samt Gnistans HVB för ensamkommande flyktingungdomar Ellinor Falkebo Enhetschef E-post: ellinor.falkebo-nygren@nybro.se [...]

  Personlig assistans

Rätten till personlig assistans utgår från dina behov av praktisk hjälp med de grundläggande behoven såsom; personlig hygien, toalettbesök, kläder, [...]

  Personligt ombud - kontakt

Kontaktuppgifter till de personliga ombuden De personliga ombuden har sitt kontor i Nybro Emmabodavägen 9 382 45 Nybro Martina Petersson [...]

  Socialjour - kontakt

Telefonnummer: Barn och Familjs Mottagningsgrupp: 0481-451 72 (dagjour, nås vardagar 8-12, 13-16) Sydostjouren (kvällar, nätter och helger) nås på telefon [...]

  Socialpsykiatri - kontakt

Om du vill ha mer information om socialpsykiatri är du välkommen att ta kontakt med Enhetschef/psykiatrisamordnare, Boendestöd och Gruppbostad Tommy [...]

  Trasselgruppen - kontakt

För mer information om Trasselgruppen kan du kontakta Susanne Eliasson på telefonnummer 0481-451 83 Eva-Charlotte (Lotta) Johansson på telefonnummer 0481-451 [...]

  Ungdomsmottagningen - kontakt

För samtal: Johan Berglund Kurator Telefon: 0481-451 12 E-post: johan.berglund@nybro.se Nås lättast via mail Helena Perhamn Legitimerad barnmorska Telefon: 0481-447 [...]

  Öppna förskolan - kontakt

Om ni vill besöka Öppna förskolan så finns vi i familjecentralens lokaler på Linnéavägen 16 i Nybro. Vi har telefon: [...]