Daglig verksamhet och dagverksamhet – kontakt

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet är en insats som syftar till att ge meningsfull sysselsättning och riktar sig till personer i vuxen och arbetsför ålder som inte arbetar eller studerar och som omfattas av LSS personkrets och är beviljad insatsen daglig verksamhet enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). I Nybro finns flera olika dagliga verksamheter. Exempel är verksamheterna; Boken, Båten, Lantlig omsorg, Jutegruppen, Servicegruppen, Kaffegruppen, Aktivitetscentrum.

Emma Ståhl
Enhetschef för sysselsättning/daglig verksamhet enligt LSS
Individ- och familjeförvaltningen
Telefon: 0481-453 94
E-post:  emma.stahl@nybro.se

Dagverksamhet enligt SoL – Socialtjänstlagen

Enligt socialtjänstlagen/SoL kan människor som har en psykisk funktionsnedsättning men som inte omfattas av LSS också få rätt till en meningsfull sysselsättning. Dagverksamhet är inriktat till människor i vuxen och arbetsför ålder. Dagverksamhet är till för dem som inte arbetar eller studerar. Önskar man dagverksamhet behöver man göra en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen till en biståndshandläggare. Det finns olika dagverksamheter i Nybro, en av dem heter Aktivitetscentrum.

Yvonne Bouveng
Enhetschef för sysselsättning/dagverksamhet enligt SoL – socialtjänstlagen
Individ- och familjeförvaltningen
Telefon: 0481-453 90
E-post:  yvonne.bouveng@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2017-10-23 | skapad: 2014-11-01
Webbredaktör: Eva Johansson | eva.johansson@nybro.se
Id: inlägg: 1126 - kategori: 92

Stöd & Omsorg - Kontakt

  Anhörigstöd - kontakt

Kontaktuppgifter: Individ- och familjeförvaltningen - inriktning anhöriga som vårdar eller stödjer personer med långvarig sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Anhörigsamordnare [...]

  Barnahus i Kalmar - Kontakt

Besöksadress, telefon och e-postadresser till de som arbetar på Barnahus i Kalmar är: Besöksadress: Smålandsgatan 28 Socialförvaltningen, Box 834, 391 [...]

  Daglig verksamhet - Kontakt

Daglig verksamhet enligt LSS Daglig verksamhet är en insats som syftar till att ge meningsfull sysselsättning och riktar sig till [...]

  Enhetschefer för boenden - kontakt

Enhetschefer gruppbostäder, servicebostäder och särskilda boenden Här kan du se vilken enhetschef som ansvarar för våra boenden som är för [...]

  Ensamkommande ungdomar - kontakt

Ulrika Lorentzon Verksamhetschef E-post: mailto:ulrika.lorentzon@nybro.se 0481-451 63 Ansvarsområde: Integrationsenheten samt Gnistans HVB för ensamkommande flyktingungdomar Vakant Enhetschef E-post: 0481-451 53 [...]

  Familjehem - kontakt

Om du vill veta mer kring Familjehemsteamet och det stöd som finns kring familjehem och familjehemsplacerade barn kan du kontakta [...]

  Familjerådgivning - kontakt

Familjerådgivning för Nybro kommuns räkning sker f ro m 161001 i Kalmar. Familjerådgivningen ligger på Södra Långgatan 10 i Kalmar. [...]

  Familjerätt - kontakt

Christer Elmersson Telefon: 0481-451 15 E-post: christer.elmersson@nybro.se Caroline Borrhed Telefon: 0481-451 03 E-post: caroline.borrhed@nybro.se    

  Föräldramottagning - kontakt

Välkommen att kontakta socionom Johan Berglund för rådgivning eller för att boka tid för samtal. Telefontid för tidsbokning: måndagar och [...]

  Individ- och familjeförvaltningen - kontakt

Telefon reception: 0481-451 22 Öppettider reception: måndag och onsdag klockan 8.30-12.00, tisdag, torsdag klockan 8.30-12.00, 13.00-16.00. fredag klockan 8.30-12.00, 13.00-14.30 [...]

  Integrationsenheten - kontakt

Så här får du kontakt med integrationsenheten: Verksamhetschef: Ulrika Lorentzon 0481-451 63 ulrika.lorentzon@nybro.se Enhetschefer: Ellinor Falkebo 0481-451 62 - nyanlända [...]

  Kontaktfamilj - kontakt

Om du vill bli kontaktfamilj eller kontaktperson för ett barn eller en ungdom är du välkommen att kontakta Kristin Witalisson [...]

  Mat (äldreomsorg) - kontakt

Kontakta Carina Nilsson om du har frågor som rör maten i äldreomsorgen. Carina Nilsson Kostchef Telefon: 0481-453 35 E-post: carina.a.nilsson@nybro.se [...]

  Mobila teamen - Kontakt

Det finns två mobila team som arbetar dag och kväll samt ett natt team. Teamen ger hjälp och stöd till [...]

  Ny i Sverige - Kontakt

Ulrika Lorentzon Verksamhetschef E-post: mailto:ulrika.lorentzon@nybro.se 0481-451 63 Ansvarsområde: Integrationsenheten samt Gnistans HVB för ensamkommande flyktingungdomar Ellinor Falkebo Enhetschef E-post: ellinor.falkebo-nygren@nybro.se [...]

  Personlig assistans

Rätten till personlig assistans utgår från dina behov av praktisk hjälp med de grundläggande behoven såsom; personlig hygien, toalettbesök, kläder, [...]

  Personligt ombud - kontakt

Kontaktuppgifter till de personliga ombuden De personliga ombuden har sitt kontor i Nybro Emmabodavägen 9 382 45 Nybro Martina Petersson [...]

  Socialjour - kontakt

Telefonnummer: Barn och Familjs Mottagningsgrupp: 0481-451 72 (dagjour, nås vardagar 8-12, 13-16) Sydostjouren (kvällar, nätter och helger) nås på telefon [...]

  Socialpsykiatri - kontakt

Om du vill ha mer information om socialpsykiatri är du välkommen att ta kontakt med Enhetschef/psykiatrisamordnare, Boendestöd och Gruppbostad Tommy [...]

  Trasselgruppen - kontakt

För mer information om Trasselgruppen kan du kontakta Susanne Eliasson på telefonnummer 0481-451 83 Eva-Charlotte (Lotta) Johansson på telefonnummer 0481-451 [...]

  Ungdomsmottagningen - kontakt

För samtal: Johan Berglund Kurator Telefon: 0481-451 12 E-post: johan.berglund@nybro.se Nås lättast via mail Helena Perhamn Legitimerad barnmorska Telefon: 0481-447 [...]

  Öppna förskolan - kontakt

Om ni vill besöka Öppna förskolan så finns vi i familjecentralens lokaler på Linnéavägen 16 i Nybro. Vi har telefon: [...]