Förtroendevalda – kontakt

Här hittar kontaktuppgifter för alla förtroendevalda i Nybro kommuns nämnder och styrelser. Sorteringen visas i bokstavsordning utan inbördesordning.

Kommunstyrelseförvaltningen sammanställer även en förteckning över förtroendevalda 2019-2022 i PDF-format. Kontakta förvaltningen på  kommun@nybro.se om du vill ta del av den.
Adolfsson Paul

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → LärandenämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: paul.adolfsson@public.nybro.se

Akinder Carina

Ordförande → ValnämndenParti: Centerpartiet
E-post: carina.akinder@public.nybro.se

Andersson Hans-Åke

Ledamot → Miljö- och byggnämndenParti: Centerpartiet
E-post: hans-ake.andersson@public.nybro.se

Andersson Jonny

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → Nybro Bostads ABErsättare → AB Nybro BrunnErsättare → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Vänsterpartiet
E-post: jonny.p.andersson@public.nybro.se

Aronsson Martina

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenVice ordförande → LärandenämndenErsättare → Nybro Kommunbolag ABErsättare → BudgetberedningenErsättare → Kommunstyrelsens arbetsutskottLedamot → FunktionshinderrådetErsättare → KrisledningsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: martina.aronsson@public.nybro.se

Aronsson Patrik

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenLedamot → LärandenämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: patrik.aronsson@public.nybro.se

Averhäll John

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → EnergibolagenParti: Centerpartiet
E-post: john.p.averhall@public.nybro.se

Bäckström Börje

Ersättare → Miljö- och byggnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: borje.backstrom@public.nybro.se

Bågenholm Göran

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenLedamot → Nybro Bostads ABLedamot → AB Nybro BrunnParti: Sverigedemokraterna
E-post: goran.bagenholm@public.nybro.se

Bagert Bodil

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → OmsorgsnämndenParti: Kristdemokraterna
E-post: bodil.bagert@public.nybro.se

Bengtsson Wim

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → LärandenämndenErsättare → OmsorgsnämndenErsättare → ValnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: wim.bengtsson@public.nybro.se

Bentsrud Catarina

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → Nybro Bostads ABLedamot → AB Nybro BrunnVice ordförande → KulturnämndenLedamot → ValnämndenLedamot → OmsorgsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: catarina.bentsrud@public.nybro.se

Berg Per-Olof

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → LärandenämndenLedamot → Miljö- och byggnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: per-olof.berg@public.nybro.se

Bergh Anneli

Ersättare → KulturnämndenParti: Centerpartiet
E-post: anneli.bergh@public.nybro.se

Bjarnehall Fredrik

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → SamhällsbyggnadsnämndenErsättare → LärandenämndenParti: Centerpartiet
E-post: fredrik.bjarnehall@public.nybro.se

Blom Carina

Ledamot → KommunfullmäktigeParti: Vänsterpartiet
E-post: carina.v.blom@public.nybro.se

Brankovic Anastasia

Ersättare → LärandenämndenParti: Moderaterna
E-post: anastasija.brankovic@public.nybro.se

Broman Robin

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → OmsorgsnämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: robin.broman@public.nybro.se

Danielsson Helen

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → Individ- och familjenämndenParti: Centerpartiet
E-post: helen.danielsson@public.nybro.se

Davidson Christina

Ledamot → KommunfullmäktigeOrdförande → KommunstyrelsenOrdförande → Kommunstyrelsens arbetsutskottOrdförande → Nybro Kommunbolag ABOrdförande → Kommunala pensionärsrådetOrdförande → KrisledningsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: christina.davidson@public.nybro.se

Dietrichson Milla

Ledamot → KommunfullmäktigeVice ordförande → ValnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: milla.dietrichsson@public.nybro.se

Djurovic Natasa

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: natasa.djurovic@public.nybro.se

Ed Kristian

Ersättare → Nybro Bostads ABErsättare → AB Nybro BrunnParti: Kristdemokraterna
E-post: kristian.ed@public.nybro.se

Eliasson Urban

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenOrdförande → EnergibolagenParti: Centerpartiet
E-post: urban.eliasson@public.nybro.se

Enarsson Jan

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenErsättare → Kommunstyrelsens arbetsutskottLedamot → Nybro Kommunbolag ABErsättare → BudgetberedningenErsättare → KrisledningsnämndenParti: Moderaterna
E-post: jan.enarsson@public.nybro.se

Eriksson Kenneth

Ledamot → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: kenneth.eriksson@public.nybro.se

Eriksson Pia

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenParti: Vänsterpartiet
E-post: pia.eriksson@public.nybro.se

Eriksson Ulla

Ledamot → KommunfullmäktigeParti: Kristdemokraterna
E-post: ulla.eriksson@public.nybro.se

Eriksson Gabriella

Ersättare → OmsorgsnämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: gabriella.eriksson@public.nybro.se

Erlandsson Linda-Marie

Ersättare → KommunfullmäktigeParti: Centerpartiet
E-post: linda-marie.erlandsson@public.nybro.se

Fager Hanne

Ordförande → Nybro kommuns revisorerParti: Socialdemokraterna
E-post: hanne.fager@public.nybro.se

Fagergård Stig-Roland

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenErsättare → Kommunstyrelsens arbetsutskottErsättare → Nybro Kommunbolag ABErsättare → BudgetberedningenErsättare → Kommunala pensionärsrådetVice ordförande → OmsorgsnämndenErsättare → KrisledningsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: stig-roland.fagergard@public.nybro.se

Fagergård Tobias

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenLedamot → Kommunstyrelsens arbetsutskottLedamot → Nybro Kommunbolag ABLedamot → LärandenämndenLedamot → KrisledningsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: tobias.fagergard@public.nybro.se

Fagerstrand Brith-Louise

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenLedamot → Kommunala pensionärsrådetVice ordförande → SamhällsbyggnadsnämndenLedamot → ValnämndenLedamot → ÖverförmyndarnämndenErsättare → FunktionshinderrådetParti: Socialdemokraterna
E-post: brith-louise.fagerstrand@public.nybro.se

Göransson Kaj

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenLedamot → EnergibolagenErsättare → ValnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: kaj.goransson@public.nybro.se

Gustafsson Birgitta

Ersättare → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Liberalerna
E-post: birgitta.gustafsson@public.nybro.se

Gustavsson Henric

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → Nybro Bostads ABLedamot → AB Nybro BrunnParti: Centerpartiet
E-post: henric.g.gustavsson@public.nybro.se

Håkansson Ola

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenOrdförande → Miljö- och byggnämndenParti: Liberalerna
E-post: ola.n.hakansson@public.nybro.se

Hammarstedt Naemi

Ersättare → LärandenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: Naemi.Hammarstedt@public.nybro.se

Hammenholt Ann

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → EnergibolagenVice ordförande → Miljö- och byggnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: ann.hammenholt@public.nybro.se

Hansson Ingela

Ersättare → OmsorgsnämndenParti: Vänsterpartiet
E-post: ingela.hansson@public.nybro.se

Harmander Ann

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → Miljö- och byggnämndenLedamot → ValnämndenParti: Moderaterna
E-post: ann.harmander@public.nybro.se

Harmander Jan-Olof

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → EnergibolagenErsättare → Individ- och familjenämndenErsättare → KulturnämndenParti: Moderaterna
E-post: jan-olof.harmander@public.nybro.se

Harrysson Peter

Ersättare → Nybro Bostads ABErsättare → AB Nybro BrunnLedamot → OmsorgsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: peter.harrysson@public.nybro.se

Hellström Lars-Gunnar

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenLedamot → Kommunstyrelsens arbetsutskottLedamot → Nybro Kommunbolag ABErsättare → Miljö- och byggnämndenOrdförande → LärandenämndenLedamot → KrisledningsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: lars-gunnar.hellstrom@public.nybro.se

Hessel Martina

Ledamot → KommunfullmäktigeParti: Socialdemokraterna
E-post: martina.hessel@public.nybro.se

Holmkvarn Anders

Ledamot → EnergibolagenParti: Sverigedemokraterna
E-post: anders.holmkvarn@public.nybro.se

Holmkvarn Liza

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenLedamot → LärandenämndenLedamot → ValnämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: liza.holmkvarn@public.nybro.se

Ismail Ronja

Ledamot → KommunfullmäktigeParti: Socialdemokraterna
E-post: ronja.ismail@public.nybro.se

Ivansson Ingeli

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → Nybro Bostads ABLedamot → AB Nybro BrunnErsättare → OmsorgsnämndenErsättare → KommunstyrelsenErsättare → FunktionshinderrådetParti: Centerpartiet
E-post: ingeli.ivansson@public.nybro.se

Ivansson Örjan

Ersättare → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: orjan.ivansson@public.nybro.se

Jensen John

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → EnergibolagenParti: Centerpartiet
E-post: john.jensen@public.nybro.se

Jensen Emma

Ersättare → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: emma.jensen@public.nybro.se

Johansson Anders

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → OmsorgsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: anders.johansson@public.nybro.se

Johansson Ann-Mari

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → Individ- och familjenämndenErsättare → OmsorgsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: ann-mari.johansson@public.nybro.se

Johansson Bodil

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenErsättare → Kommunstyrelsens arbetsutskottErsättare → Kommunala pensionärsrådetLedamot → OmsorgsnämndenErsättare → KrisledningsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: bodil.c.johansson@public.nybro.se

Johansson Joakim

Ersättare → KommunfullmäktigeParti: Socialdemokraterna
E-post: joakim.johansson@public.nybro.se

Johansson Kenth

Ersättare → LärandenämndenParti: Vänsterpartiet
E-post: kenth.johansson@public.nybro.se

Jonsson Ammy

Ersättare → Individ- och familjenämndenParti: Centerpartiet
E-post: ammy.jonsson@public.nybro.se

Jonsson Christer

Revisor → Nybro kommuns revisorerParti: Socialdemokraterna
E-post: christer.jonsson@public.nybro.se

Jörgenstam Mikael

Ersättare → KommunfullmäktigeParti: Sverigedemokraterna
E-post: mikael.jorgenstam@public.nybro.se

Karlsson Anders

Ersättare → EnergibolagenErsättare → ValnämndenParti: Liberalerna
E-post: anders.r.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Annika

Ledamot → OmsorgsnämndenParti: Moderaterna
E-post: Annika.p.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Ingegärd

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → LärandenämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: ingegard.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Lisbeth

Ersättare → Individ- och familjenämndenErsättare → ValnämndenErsättare → KommunstyrelsenErsättare → KommunfullmäktigeParti: Kristdemokraterna
E-post: lisbeth.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Maria

Ledamot → KulturnämndenParti: Centerpartiet
E-post: maria.karlsson@public.nybro.se

Karlsson Fredrik

Ledamot → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Moderaterna
E-post: fredrik.c.karlsson@public.nybro.se

Keyser Ola

Ledamot → OmsorgsnämndenParti: Vänsterpartiet
E-post: ola.keyser@public.nybro.se

Kröger Margareta

Ordförande → Individ- och familjenämndenLedamot → FunktionshinderrådetParti: Kristdemokraterna
E-post: margareta.kroger@public.nybro.se

Lagercrantz Ingegerd

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → OmsorgsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: ingegerd.lagercrantz@public.nybro.se

Larsson Roland

Ledamot → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: roland.larsson@public.nybro.se

Lilja Jonathan

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KulturnämndenLedamot → LärandenämndenParti: Liberalerna
E-post: jonathan.lilja@public.nybro.se

Lindahl Bo

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → SamhällsbyggnadsnämndenLedamot → Individ- och familjenämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: bo.lindahl@public.nybro.se

Lindalen Isabell

Vice ordförande → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: isabell.lindalen@public.nybro.se

Lindgren Marijana

Ledamot → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: marijana.lindgren@public.nybro.se

Lindgren Simona

Ersättare → KommunfullmäktigeParti: Liberalerna
E-post: simona@stagelaw.se

Lindholm Annette

Ledamot → KommunfullmäktigeParti: Sverigedemokraterna
E-post: annette.lindholm@public.nybro.se

Lindvall Daniel

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenLedamot → Kommunstyrelsens arbetsutskottOrdförande → Nybro Bostads ABOrdförande → AB Nybro BrunnLedamot → BudgetberedningenLedamot → SamhällsbyggnadsnämndenLedamot → KrisledningsnämndenParti: Moderaterna
E-post: daniel.lindvall@public.nybro.se

Linnér Maria

Ersättare → KommunfullmäktigeParti: Liberalerna
E-post: maria.linner@public.nybro.se

Ljungdahl Hans-Ivar

Ersättare → Nybro Kommunbolag ABParti: Moderaterna
E-post: hans-ivar.ljungdahl@public.nybro.se

Ljungdahl Monica

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → FunktionshinderrådetLedamot → Individ- och familjenämndenErsättare → OmsorgsnämndenParti: Moderaterna
E-post: monica.ljungdahl@public.nybro.se

Löfgren Göran

Revisor → Nybro kommuns revisorerParti: Centerpartiet
E-post: goran.lofgren@public.nybro.se

Lönngren Sonny

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → Nybro Bostads ABErsättare → AB Nybro BrunnOrdförande → KulturnämndenParti: Moderaterna
E-post: sonny.lonngren@public.nybro.se

Loord Jimmy

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenErsättare → Nybro Kommunbolag ABErsättare → Kommunstyrelsens arbetsutskottErsättare → KrisledningsnämndenParti: Kristdemokraterna
E-post: jimmy.loord@public.nybro.se

Loord Heidi

Ersättare → LärandenämndenParti: Kristdemokraterna
E-post: Heidi.Loord@public.nybro.se

Lundell Anders

Ledamot → KommunfullmäktigeVice ordförande → EnergibolagenParti: Socialdemokraterna
E-post: anders.lundell@public.nybro.se

Lundgren Anna

Ersättare → Nybro Kommunbolag ABParti: Centerpartiet
E-post: anna.lundgren@public.nybro.se

Madebjörk Albert

Vice ordförande → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenParti: Centerpartiet
E-post: albert.madebjork@public.nybro.se

Meyer Kristina

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → Individ- och familjenämndenOrdförande → ÖverförmyndarnämndenParti: Centerpartiet
E-post: kristina.meyer@public.nybro.se

Neuman Bernhard

Ersättare → Individ- och familjenämndenErsättare → Miljö- och byggnämndenErsättare → ÖverförmyndarnämndenParti: Moderaterna
E-post: bernhard.neuman@public.nybro.se

Nilsson Ingemar

Ledamot → ValnämndenParti: Centerpartiet
E-post: ingemar.nilsson@public.nybro.se

Nilsson Urban

Revisor → Nybro kommuns revisorerParti: Socialdemokraterna
E-post: urban.a.nilsson@public.nybro.se

Odén Martin

Ersättare → EnergibolagenParti: Socialdemokraterna
E-post: Martin.Oden@public.nybro.se

Oskarsson Elin

Ersättare → Individ- och familjenämndenParti: Liberalerna
E-post: elin.oskarsson@public.nybro.se

Palm Adam

Revisor → Nybro kommuns revisorerParti: Sverigedemokraterna
E-post: Adam.Palm@public.nybro.se

Persson Mildred

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenLedamot → Kommunala pensionärsrådetErsättare → LärandenämndenOrdförande → OmsorgsnämndenParti: Moderaterna
E-post: mildred.persson@public.nybro.se

Petersson Anders

Ersättare → Nybro Bostads ABErsättare → AB Nybro BrunnErsättare → KommunfullmäktigeParti: Centerpartiet
E-post: anders.petersson@public.nybro.se

Petersson Elsa

Ledamot → KulturnämndenErsättare → KommunfullmäktigeParti: Socialdemokraterna
E-post: elsa.petersson@public.nybro.se

Petersson Kenneth

Ordförande → SamhällsbyggnadsnämndenOrdförande → FunktionshinderrådetParti: Centerpartiet
E-post: Kenneth.Petersson@public.nybro.se

Pettersson Martin

Ersättare → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: martin.alby@gmail.com

Pettersson Martin

Ersättare → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: martin.pettersson@public.nybro.se

Pizarro Paz

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → LärandenämndenParti: Vänsterpartiet
E-post: paz.pizarro@public.nybro.se

Quist-Karlsson Ann-Christine

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → Nybro Bostads ABLedamot → AB Nybro BrunnErsättare → KommunstyrelsenParti: Socialdemokraterna
E-post: ann-christine.quist-karlsson@public.nybro.se

Rashdan Rahaf-Hassan

Ersättare → LärandenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: rahaf-hassan.rashdan@public.nybro.se

Sandgren Henrik

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → LärandenämndenParti: Centerpartiet
E-post: henrik.sandgren@public.nybro.se

Sjöqvist Emelie

Ledamot → LärandenämndenErsättare → KommunfullmäktigeParti: Centerpartiet
E-post: Emelie.Sjoqvist@public.nybro.se

Slättman Börje

Ordförande → KommunfullmäktigeVice ordförande → Nybro Bostads ABVice ordförande → AB Nybro BrunnParti: Socialdemokraterna
E-post: borje.slattman@public.nybro.se

Solin Tuija

Ersättare → KulturnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: tuija.solin@public.nybro.se

Stålbrand Roger

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → LärandenämndenErsättare → ValnämndenParti: Moderaterna
E-post: roger.stalbrand@public.nybro.se

Storm Lennart

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → ÖverförmyndarnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: lennart.storm@public.nybro.se

Svanström Mikael

Ledamot → KommunfullmäktigeVice ordförande → KommunstyrelsenVice ordförande → Kommunstyrelsens arbetsutskottVice ordförande → Nybro Kommunbolag ABVice ordförande → KrisledningsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: mikael.svanstrom@public.nybro.se

Svedin Johnny

Ledamot → KommunfullmäktigeLedamot → KommunstyrelsenLedamot → OmsorgsnämndenErsättare → ValnämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: johnny.svedin@public.nybro.se

Svedin Harriet

Ersättare → Individ- och familjenämndenErsättare → KommunfullmäktigeParti: Sverigedemokraterna
E-post: Harriet.Svedin@public.nybro.se

Svensson Anders

Ledamot → KommunfullmäktigeErsättare → KommunstyrelsenParti: Vänsterpartiet
E-post: anders.j.svensson@public.nybro.se

Svensson Magnus

Ersättare → OmsorgsnämndenParti: Centerpartiet
E-post: magnus.svensson@public.nybro.se

Täck Jenny

Ersättare → Individ- och familjenämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: jenny.tack@public.nybro.se

Tagesson Torgny

Ersättare → OmsorgsnämndenParti: Sverigedemokraterna
E-post: torgny.tagesson@public.nybro.se

Tobiasson Myrthel

Ersättare → KommunfullmäktigeLedamot → OmsorgsnämndenParti: Kristdemokraterna
E-post: myrthel.tobiasson@public.nybro.se

Vejrum Michael

Ersättare → KommunfullmäktigeErsättare → ValnämndenErsättare → KommunstyrelsenParti: Socialdemokraterna
E-post: michael.vejrum@public.nybro.se

Vukasovic Angelo

Ledamot → KommunfullmäktigeParti: Sverigedemokraterna
E-post: angelo.vukasovic@public.nybro.se

Wedell Christer

Ledamot → SamhällsbyggnadsnämndenParti: Socialdemokraterna
E-post: christer.wedell@public.nybro.se

Relaterat: Webbsida för: Förtroendevalda – kontakt

Politiker - Kontakt