Stadsträdgårdsmästare – Kontakt

Kontakta oss om du har frågor om torghandel och kommunens stadsmiljö.

 

E-post:  samhallsbyggnad@nybro.se

Telefon: 0481-45000

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-01 | skapad: 2014-11-10

Miljö & Boende - Kontakt

  Energi- och klimatrådgivare - kontakt

Kontakta energirådgivaren om du som privatperson, företagare eller annan organisation har frågor som gäller energi, energieffektivisering, förnybar energi och klimatförändringar. [...]

  Fastighetsbildning - Kontakt

Kontakta geodataenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen för information om: fastighetsbeteckning fastighetsbildning fastighetsägare kartor och nybyggnadskarta. fastighetsadresser lägenhetsregister namn- och adressändring. Telefon: 0481-45000 [...]

  GIS-frågor - Kontakt

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen geodataenheten om du har frågor eller funderingar kring GIS. Telefon: 0481-45000 E-post: samhallsbyggnad@nybro.se

  Hälsoskydd - Kontakt

Telefon: 0481-45000 E-post: samhallsbyggnad@nybro.se Djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser Enskild dricksvattenbrunn Radon

  Kartor & Mätning - kontakt

Kontakta oss för information om ArcGIS, geosecma, kartor, mätning, utstakning för nybyggnad och utsättning E-post: samhallsbyggnad@nybro.se Telefon: 0481-45000

  Livsmedel - Kontakt

Har du funderingar som rör livsmedelskontroll i kommunen kontaktar du livsmedelsenheten på miljö- och bygg. Telefon: 0481-45000 E-post: samhallsbyggnad@nybro.se

  Miljöskydd - Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring miljöskydd så kontakta gärna någon av våra miljöinspektörer.på miljöenheten Telefon: 0481-45000 E-post: samhallsbyggnad@nybro.se Verksamheter [...]

  Planarkitekt - Kontakt

Kontakta kommunens planarkitekter om du har frågor gällande detaljplaner. Telefon: 0481-450 00 E-post: samhallsbyggnad@nybro.se

  Smittskydd - Kontakt

Har du funderingar som rör smittskydd i kommunen så kontakta oss E-post: samhallsbyggnad@nybro.se Telefon: 0481-45000

  Snöröjning- kontakt

Kontakta oss om du har frågor gällande snöröjning E:post: medborgarkontoret@nybro.se Telefon: 0481-45000 Kontakta SOS-centralen om du har frågor gällande snöröjning [...]

  Vedeldning - kontakt

Kontakta oss om du har frågor som rör vedeldning E-post: samhallsbyggnad@nybro.se Telefon: 0481-45000

  Översiktsplan - kontakt

Kontakta denna adress för att lämna synpunkter på översiktsplaner som är på samråd eller utställning. Nybro kommun Samhällsbyggnad 382 80 [...]

  Översiktsplanerare - Kontakt

Kontakta kommunens översiktsplanerare om du har frågor om översiktsplaner och infrastruktur. Telefon: 0481-450 00 E-post: samhallsbyggnad@nybro.se