Samhällsbyggnadschef – Kontakt

Anders Davidsson är förvaltningschef för kommunförvaltningen Samhällsbyggnad.

Anders Davidsson
Samhällsbyggnadschef
Telefon: 0481-453 24
E-post:  anders.davidsson@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2018-06-11 | skapad: 2014-12-03
Webbredaktör: Karolina Persson | karolina.persson@nybro.se
Id: inlägg: 2201 - kategori: 135

Miljö & Boende - Kontakt

  Bygglov - Bygglovsguiden

Bygglov Bygglov krävs i regel alltid om du ska bygga nytt, bygga till eller ändra utseende på en byggnad men [...]

  Bygglovhandläggare - Kontakt

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig. Per Breidfors Byggnadsinspektör Telefon: 0481-453 81 E-post: per.breidfors@nybro.se

  Byggnadspriset - Kontakt

Skicka in din nominering till Byggnadspriset till:. Nybro kommun Samhällsbyggnad 382 80 Nybro E-post: Byggnadspriset@nybro.se

  Energi- och klimatrådgivare - kontakt

Kontakta Chris om du som privatperson, företagare eller annan organisation har frågor som gäller energi, energieffektivisering, förnybar energi och klimatförändringar. [...]

  Fastighetsbildning - Kontakt

Kontakta Helen för information om fastighetsbeteckning, fastighetsbildning, fastighetsägare, kartor och nybyggnadskarta. Helen Thörnvall GIS-ingenjör Telefon: 0481-45367 E-post: Helen.Thornvall@nybro.se Kontakta Jessica [...]

  Gator och trafik - kontakt

Kontakta Morgan Olsson om du har frågor gällande trafik och gatubelysning. Morgan Olsson tf gatuchef Telefon: 0481-453 47 E-post: morgan.olsson@nybro.se [...]

  GIS-frågor - Kontakt

Kontakta Jessica om du har frågor eller funderingar kring GIS. Jessica Ekstrand GIS-ingenjör Telefon: 0481-453 84 E-post: jessica.ekstrand@nybro.se

  Hållbarhetsstrateg - kontakt

Kontakta Emma om du har frågor som rör hållbar utveckling, miljömål och Agenda 2030. Emma Adrian Hållbarhetsstrateg Telefon: 0481-453 55 [...]

  Hälsoskydd - Kontakt

Anders Ivansson Miljöinspektör Telefon: 0481- 453 54 E-post: anders.ivansson@nybro.se Naomi Kahrle Atterlord Miljöinspektör Telefon: 0481-453 57 E-post: naomi.kahrle-atterlord@nybro.se Djur inom [...]

  Kartor & Mätning - kontakt

Kontakta Bengt- Olof för information om ArcGIS, geosecma, kartor, mätning, utstakning för nybyggnad och utsättning Bengt-Olof Johnsson GIS-ingenjör Telefon: 0481-453 [...]

  Kommunalt vatten och avlopp - Kontakt

Kontakta Johan om du har frågor rörande den kommunala vatten och avloppshanteringen. Johan Johannesson VA-chef Telefon: 0481-453 39 E-post: johan.johannesson@nybroenergi.se

  Livsmedel - Kontakt

Har du funderingar som rör livsmedelskontroll i kommunen så kontaktar du i första hand Lise-Lotte. Lise-Lotte Wallin Miljöinspektör 0481-453 58 [...]

  Mark & Exploatering - kontakt

Kontakta Emma eller Malin om du har frågor gällande köp eller arrende av mark. Mark för verksamheter och flerbostadshus Malin [...]

  Miljöskydd - Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring miljöskydd så kontakta gärna någon av våra miljöinspektörer. Verksamheter med miljöpåverkan Therese Andersson Miljöinspektör [...]

  Planarkitekt - Kontakt

Kontakta Elin eller Emmy om du har frågor gällande detaljplaner. Elin Hausenkamp Planarkitekt. Telefon: 0481-45 359 E-post: elin.hausenkamp@nybro.se Emmy Fransson [...]

  Skogsbruk - Kontakt

Kontakta Benny, Per eller Stefan om du har frågor gällande tätortsnära skog och skogsbruk.

  Smittskydd - Kontakt

Har du funderingar som rör smittskydd i kommunen så kontaktar du Lise-Lotte eller Niklas. Lise-Lotte Wallin Miljöinspektör Telefon: 0481-453 58 [...]

  Snöröjning- kontakt

Kontakta Leif Karlsson om du har frågor gällande snöröjning Leif Karlsson Arbetsledare på Mark och Service Telefon: 0481-454 29 E-post: [...]

  Stadsträdgårdsmästare - Kontakt

Kontakta Thomas Bergström om du har frågor om torghandel och kommunens stadsmiljö Thomas Bergström Stadsträdgårdsmästare Telefon: 0481-453 44 E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

  Vedeldning - kontakt

Kontakta Erik om du har frågor som rör vedeldning Erik Olsson Miljöinspektör Telefon: 0481-453 48 E-post: erik.olsson@nybro.se

  Värmepumpar, PCB och köldmedier - Kontakt

Värmepumpar och PCB Erik Olsson Miljöinspektör Telefon: 0481-453 48 E-post: erik.olsson@nybro.se Köldmedier Erik Olsson Miljöinspektör Telefon: 0481-453 48 E-post: erik.olsson@nybro.se

  Översiktsplan - kontakt

Kontakta denna adress för att lämna synpunkter på översiktsplaner som är på samråd eller utställning. Nybro kommun Samhällsbyggnad 382 80 [...]

  Översiktsplanerare - Kontakt

Kontakta översiktsplanerare Elena Bäcklund om du har frågor om översiktsplaner och infrastruktur. Elena Bäcklund Översiktsplanerare Telefon: 0481-453 64 E-post: Elena.Backlund@nybro.se