Vandringsled genom Svartbäcksmåla naturreservat.

Natur och Friluftsliv – Kontakt

Kontakta Ylva, Benny, Olof, Per eller Stefan om du har frågor gällande natur och friluftsliv och Linda gällande vattenfrågor.

Kontakta Ylva för information om Svartbäcksmåla, friluftsliv och vandringsleder.

Ylva Eriksson
Natur- & friluftslivsutvecklare
Telefon: 0481-453 65
E-post:  ylva.eriksson@nybro.se

Kontakta Stefan för information om artskydd, inventeringar, natur- och friluftslivsplanering och naturreservat.

Stefan Björn
Kommunekolog
Telefon: 0481-453 63
E-post:  stefan.bjorn@nybro.se

Kontakta Benny för information om tätortsnära skog och anordningar för friluftsliv

Benny Ingvarsson
Enhetschef Naturåtgärder
Telefon: 0481-454 33
E-post:   benny.ingvarsson@nybro.se

Kontakta Olof för information om  jaktarrenden, markarrenden, skyddsjakt, skogsbruk och skyddsvärda träd.

Olof Persson
Skog- och markförvaltare
Telefon: 0481-453 17
E-post:  olof.persson@nybro.se

Kontakta Per för information om förhandsbesked för byggande på landet, kalkning, naturvårdsfrågor, lokala naturvårdsprojekt (LONA), nedskräpning och strandskydd.

Per Ahlgren
Naturvårdshandläggare
Telefon: 0481-453 50
E-post:  per.ahlgren@nybro.se

Kontakta Linda för mer information om vatten, vattenvård och dammar.

Charlotte Andersson
Vattenhandläggare
Telefon: 0481-45342
E-post:  charlotte.andersson@nybro.se

 

 

Datum för publicering | ändrad: 2019-09-09 | skapad: 2014-11-13
Webbredaktör: Stefan Björn | stefan.bjorn@nybro.se
Id: inlägg: 1686 - kategori: 135

Miljö & Boende - Kontakt

  Bygglovhandläggare - Kontakt

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig. Per Breidfors Byggnadsinspektör Telefon: 0481-453 81 E-post: per.breidfors@nybro.se [...]

  Byggnadspriset - Kontakt

Skicka in din nominering till Byggnadspriset till:. Nybro kommun Samhällsbyggnad 382 80 Nybro E-post: Byggnadspriset@nybro.se

  Energi- och klimatrådgivare - kontakt

Kontakta Chris om du som privatperson, företagare eller annan organisation har frågor som gäller energi, energieffektivisering, förnybar energi och klimatförändringar. [...]

  Fastighetsbildning - Kontakt

Kontakta Helen för information om fastighetsbeteckning, fastighetsbildning, fastighetsägare, kartor och nybyggnadskarta. Helen Thörnvall Lantmäteriingenjör Telefon: 0481-45367 E-post: Helen.Thornvall@nybro.se Kontakta Jessica [...]

  Gator och trafik - kontakt

Kontakta Morgan Olsson om du har frågor gällande trafik och gatubelysning. Morgan Olsson tf gatuchef Telefon: 0481-453 47 E-post: morgan.olsson@nybro.se [...]

  GIS-frågor - Kontakt

Kontakta Jessica om du har frågor eller funderingar kring GIS. Jessica Ekstrand GIS-ingenjör Telefon: 0481-453 84 E-post: jessica.ekstrand@nybro.se

  Hållbarhetsstrateg - kontakt

Kontakta Emma om du har frågor som rör hållbar utveckling, miljömål och Agenda 2030. Emma Adrian Hållbarhetsstrateg Telefon: 0481-453 55 [...]

  Hälsoskydd - Kontakt

Anders Ivansson Miljöinspektör Telefon: 0481- 453 54 E-post: anders.ivansson@nybro.se Naomi Kahrle Atterlord Miljöinspektör Telefon: 0481-453 57 E-post: naomi.kahrle-atterlord@nybro.se Djur inom [...]

  Kartor & Mätning - kontakt

Kontakta Henrik Hedlund eller Bengt-Olof Johnsson för information om ArcGIS, geosecma, kartor, mätning, utstakning för nybyggnad och utsättning Henrik Hedlund [...]

  Kommunalt vatten och avlopp - Kontakt

Kontakta Johan om du har frågor rörande den kommunala vatten och avloppshanteringen. Johan Johannesson VA-chef Telefon: 0481-453 39 E-post: johan.johannesson@nybroenergi.se

  Livsmedel - Kontakt

Har du funderingar som rör livsmedelskontroll i kommunen så kontaktar du i första hand Lise-Lotte. Lise-Lotte Wallin Miljöinspektör 0481-453 58 [...]

  Mark & Exploatering - kontakt

Kontakta Emma eller Malin om du har frågor gällande köp eller arrende av mark. Mark för verksamheter och flerbostadshus Malin [...]

  Miljöskydd - Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring miljöskydd så kontakta gärna någon av våra miljöinspektörer. Verksamheter med miljöpåverkan Magnus Sjögren Miljöinspektör [...]

  Planarkitekt - Kontakt

Kontakta Ida eller Elin om du har frågor gällande detaljplaner. Ida Andersson Planarkitekt. Telefon: 0481-453 64 E-post: ida.andersson@nybro.se Elin Hausenkamp [...]

  Skogsbruk - Kontakt

Kontakta Benny, Per eller Stefan om du har frågor gällande tätortsnära skog och skogsbruk.

  Smittskydd - Kontakt

Har du funderingar som rör smittskydd i kommunen så kontaktar du Lise-Lotte eller Niklas. Lise-Lotte Wallin Miljöinspektör Telefon: 0481-453 58 [...]

  Snöröjning- kontakt

Kontakta Leif Karlsson om du har frågor gällande snöröjning Leif Karlsson Arbetsledare på Mark och Service Telefon: 0481-454 29 E-post: [...]

  Stadsträdgårdsmästare - Kontakt

Kontakta Thomas Bergström om du har frågor om torghandel och kommunens stadsmiljö Thomas Bergström Stadsträdgårdsmästare Telefon: 0481-453 44 E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

  Vedeldning - kontakt

Kontakta Erik om du har frågor som rör vedeldning Erik Olsson Miljöinspektör Telefon: 0481-453 48 E-post: erik.olsson@nybro.se

  Värmepumpar, PCB och köldmedier - Kontakt

Värmepumpar och PCB Erik Olsson Miljöinspektör Telefon: 0481-453 48 E-post: erik.olsson@nybro.se Köldmedier Erik Olsson Miljöinspektör Telefon: 0481-453 48 E-post: erik.olsson@nybro.se

  Översiktsplan - kontakt

Kontakta denna adress för att lämna synpunkter på översiktsplaner som är på samråd eller utställning. Nybro kommun Samhällsbyggnad 382 80 [...]

  Översiktsplanerare - Kontakt

Kontakta översiktsplanerare Emmy Fransson om du har frågor om översiktsplaner och infrastruktur. Emmy Fransson Översiktsplanerare Telefon: 0481-453 23 E-post: Emmy.Fransson@nybro.se