Vandringsled genom Svartbäcksmåla naturreservat.

Natur och Friluftsliv – Kontakt

Kontakta oss om du har frågor  gällande natur och friluftsliv och andra vattenfrågor.

Information om Svartbäcksmåla, friluftsliv och vandringsleder.

Artskydd, inventeringar, natur- och friluftslivsplanering och naturreservat.

Information om tätortsnära skog och anordningar för friluftsliv

Information om  jaktarrenden, markarrenden, skyddsjakt, skogsbruk och skyddsvärda träd.

Information om förhandsbesked för byggande på landet, kalkning, naturvårdsfrågor, lokala naturvårdsprojekt (LONA), nedskräpning och strandskydd.

Information om vatten, vattenvård och dammar.

 

E-post:  samhallsbyggnad@nybro.se

Telefon: 0481-45000

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-01 | skapad: 2014-11-13

Miljö & Boende - Kontakt

  Energi- och klimatrådgivare - kontakt

Kontakta energirådgivaren om du som privatperson, företagare eller annan organisation har frågor som gäller energi, energieffektivisering, förnybar energi och klimatförändringar. [...]

  Fastighetsbildning - Kontakt

Kontakta geodataenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen för information om: fastighetsbeteckning fastighetsbildning fastighetsägare kartor och nybyggnadskarta. fastighetsadresser lägenhetsregister namn- och adressändring. Telefon: 0481-45000 [...]

  GIS-frågor - Kontakt

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen geodataenheten om du har frågor eller funderingar kring GIS. Telefon: 0481-45000 E-post: samhallsbyggnad@nybro.se

  Hälsoskydd - Kontakt

Telefon: 0481-45000 E-post: samhallsbyggnad@nybro.se Djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser Enskild dricksvattenbrunn Radon

  Kartor & Mätning - kontakt

Kontakta oss för information om ArcGIS, geosecma, kartor, mätning, utstakning för nybyggnad och utsättning E-post: samhallsbyggnad@nybro.se Telefon: 0481-45000

  Livsmedel - Kontakt

Har du funderingar som rör livsmedelskontroll i kommunen kontaktar du livsmedelsenheten på miljö- och bygg. Telefon: 0481-45000 E-post: samhallsbyggnad@nybro.se

  Miljöskydd - Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring miljöskydd så kontakta gärna någon av våra miljöinspektörer.på miljöenheten Telefon: 0481-45000 E-post: samhallsbyggnad@nybro.se Verksamheter [...]

  Natur och Friluftsliv - Kontakt

Kontakta oss om du har frågor gällande natur och friluftsliv och andra vattenfrågor. Information om Svartbäcksmåla, friluftsliv och vandringsleder. Artskydd, [...]

  Planarkitekt - Kontakt

Kontakta kommunens planarkitekter om du har frågor gällande detaljplaner. Telefon: 0481-450 00 E-post: samhallsbyggnad@nybro.se

  Skogsbruk - Kontakt

Har du frågor gällande tätortsnära skog och skogsbruk. Välkommen att kontakta oss.   E-post: samhallsbyggnad@nybro.se Telefon: 0481-45000

  Smittskydd - Kontakt

Har du funderingar som rör smittskydd i kommunen så kontakta oss E-post: samhallsbyggnad@nybro.se Telefon: 0481-45000

  Snöröjning- kontakt

Kontakta oss om du har frågor gällande snöröjning E:post: medborgarkontoret@nybro.se Telefon: 0481-45000 Kontakta SOS-centralen om du har frågor gällande snöröjning [...]

  Vedeldning - kontakt

Kontakta oss om du har frågor som rör vedeldning E-post: samhallsbyggnad@nybro.se Telefon: 0481-45000

  Översiktsplan - kontakt

Kontakta denna adress för att lämna synpunkter på översiktsplaner som är på samråd eller utställning. Nybro kommun Samhällsbyggnad 382 80 [...]

  Översiktsplanerare - Kontakt

Kontakta kommunens översiktsplanerare om du har frågor om översiktsplaner och infrastruktur. Telefon: 0481-450 00 E-post: samhallsbyggnad@nybro.se