Hållbarhetsstrateg – kontakt

Kontakta Emma om du har frågor som rör hållbar utveckling, miljömål och Agenda 2030.

Emma Adrian
Hållbarhetsstrateg
Telefon: 0481-453 55
E-post:  emma.adrian@nybro.se

 

Datum för publicering | ändrad: 2017-11-30 | skapad: 2014-11-03
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 1141 - kategori: 135

Miljö & Boende - Kontakt

  Bygglovhandläggare - Kontakt

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig under min telefontid. Måndag, tisdag, torsdag och fredag [...]

  Byggnadspriset - Kontakt

Skicka in din nominering till Byggnadspriset till:. Nybro kommun Samhällsbyggnad 382 80 Nybro E-post: Byggnadspriset@nybro.se

  Energi- och klimatrådgivare - kontakt

Kontakta Annika om du som privatperson, företagare eller annan organisation har frågor som gäller energi, energieffektivisering, förnybar energi och klimatförändringar. [...]

  Fastighetsbildning - Kontakt

Kontakta Jessica Ekstrand för information om; fastighetsadresser, fastighetsbeteckning, fastighetsbildning, fastighetsägare, kartor, lägenhetsregister, namn- och adressändring och nybyggnadskarta Jessica Ekstrand Mätningsingenjör [...]

  Gator och trafik - kontakt

Kontakta Morgan Olsson om du har frågor gällande trafik och gatubelysning. Morgan Olsson tf gatuchef Telefon: 0481-453 47 E-post: morgan.olsson@nybro.se [...]

  GIS-strateg - Kontakt

Kontakta Lise om du har frågor eller funderingar kring GIS. Lise Svensson GIS-strateg Telefon: 0481-453 67 E-post: lise.svensson@nybro.se

  Hållbarhetsstrateg - kontakt

Kontakta Emma om du har frågor som rör hållbar utveckling, miljömål och Agenda 2030. Emma Adrian Hållbarhetsstrateg Telefon: 0481-453 55 [...]

  Hälsoskydd - Kontakt

Anders Ivansson Miljöinspektör Telefon: 0481- 453 54 E-post: anders.ivansson@nybro.se Naomi Kahrle Atterlord Miljöinspektör Telefon: 0481-453 57 E-post: naomi.kahrle-atterlord@nybro.se Djur inom [...]

  Kommunalt vatten och avlopp - Kontakt

Kontakta Johan om du har frågor rörande den kommunala vatten och avloppshanteringen. Johan Johannesson VA-chef Telefon: 0481-453 39 E-post: johan.johannesson@nybroenergi.se

  Livsmedel - Kontakt

Har du funderingar som rör livsmedelskontroll i kommunen så kontaktar du i första hand Lise-Lotte. Lise-Lotte Wallin Miljöinspektör 0481-453 58 [...]

  Mark & Exploatering - kontakt

Kontakta Emma eller Malin om du har frågor gällande köp eller arrende av mark. Mark för verksamheter och flerbostadshus Malin [...]

  Miljöskydd - Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring miljöskydd så kontakta gärna någon av våra miljöinspektörer. Verksamheter med miljöpåverkan Therese Andersson Miljöinspektör [...]

  Mätningsingenjörer - kontakt

Kontakta Bengt- Olof för information om ArcGIS, geosecma, kartor, mätning, utstakning för nybyggnad och utsättning Bengt-Olof Johnsson Mätningsingenjör Telefon: 0481-453 [...]

  Parkeringstillstånd - kontakt

Kontakta Ann-Sofie om du har frågor om parkeringstillstånd Ann-Sofie Larsson Handläggare Telefon: 0481-453 80 E-post: ann-sofie.larsson@nybro.se  

  Planarkitekt - Kontakt

Kontakta Elin eller Emmy om du har frågor gällande detaljplaner. Elin Hausenkamp Planarkitekt. Telefon: 0481-45 359 E-post: elin.hausenkamp@nybro.se Emmy Fransson [...]

  Skogsbruk - Kontakt

Kontakta Benny, Per eller Stefan om du har frågor gällande tätortsnära skog och skogsbruk.

  Smittskydd - Kontakt

Har du funderingar som rör smittskydd i kommunen så kontaktar du Lise-Lotte eller Irina. Lise-Lotte Wallin Miljöinspektör Telefon: 0481-453 58 [...]

  Snöröjning- kontakt

Kontakta Leif Karlsson om du har frågor gällande snöröjning Leif Karlsson Arbetsledare på Mark och Service Telefon: 0481-454 29 E-post: [...]

  Stadsträdgårdsmästare - Kontakt

Kontakta Thomas Bergström om du har frågor om torghandel och kommunens stadsmiljö Thomas Bergström Stadsträdgårdsmästare Telefon: 0481-453 44 E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

  Vedeldning - kontakt

Kontakta Erik om du har frågor som rör vedeldning Erik Olsson Miljöinspektör Telefon: 0481-453 48 E-post: erik.olsson@nybro.se

  Översiktsplan - kontakt

Kontakta denna adress för att lämna synpunkter på översiktsplaner som är på samråd eller utställning. Nybro kommun Samhällsbyggnad 382 80 [...]

  Översiktsplanerare - Kontakt

Kontakta översiktsplanerare Elena Bäcklund om du har frågor om översiktsplaner och infrastruktur. Elena Bäcklund Översiktsplanerare Telefon: 0481-453 64 E-post: elena.backlund@nybro.se