Förhandsbesked och strandskydd – Kontakt

Det är flera områden som berörs när det gäller förhandsbesked och det är olika handläggare som bäst kan svara på dina frågor och funderingar. Kontakta oss gärna!

Förhandsbesked och strandskydd

Per Ahlgren
Miljöinspektör
Telefon: 0481-453 50
E-post:  per.ahlgren@nybro.se

Enskilda avlopp

Anders Ivansson
Miljöinspektör
Telefon: 0481-453 54
E-post:  anders.ivansson@nybro.se

Bygglov

Om du har frågor eller funderingar om bygglov är du välkommen att kontakta mig under min telefontid.

Måndag, tisdag, torsdag och fredag
09:00 – 11:30

Onsdag
13:00 – 14:30

Per Breidfors
Byggnadsinspektör
Telefon: 0481-453 81
E-post:  per.breidfors@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2017-10-16 | skapad: 2014-11-27
Webbredaktör: Lise Svensson | lise.svensson@nybro.se
Id: inlägg: 2102 - kategori: 135

Miljö & Boende - Kontakt

  Bygglovhandläggare - Kontakt

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig under min telefontid. Måndag, tisdag, torsdag och fredag [...]

  Byggnadspriset - Kontakt

Skicka in din nominering till Byggnadspriset till:. Nybro kommun Samhällsbyggnad 382 80 Nybro E-post: Byggnadspriset@nybro.se

  Energi- och klimatrådgivare - kontakt

Kontakta Annika om du som privatperson, företagare eller annan organisation har frågor som gäller energi, energieffektivisering, förnybar energi och klimatförändringar. [...]

  Fastighetsbildning - Kontakt

Kontakta Bengt- Olof Johnsson för information om; fastighetsadresser, fastighetsbeteckning, fastighetsbildning, fastighetsägare, kartor, lägenhetsregister, namn- och adressändring och nybyggnadskarta Bengt- Olof [...]

  Gator och trafik -kontakt

Kontakta Karin Thyberg eller Thomas Nilsson om du har frågor gällande gator och vägar i centralorten och yttre tätorter Karin [...]

  GIS-strateg - Kontakt

Kontakta Lise om du har frågor eller funderingar kring GIS. Lise Svensson GIS-strateg Telefon: 0481-453 67 E-post: lise.svensson@nybro.se

  Hållbarhetsstrateg - kontakt

Kontakta Emma om du har frågor som rör hållbar utveckling, miljömål och klimatanpassning. Emma Adrian Hållbarhetsstrateg Telefon: 0481-453 55 E-post: [...]

  Hälsoskydd - Kontakt

Anders Ivansson Miljöinspektör Telefon: 0481- 453 54 E-post: anders.ivansson@nybro.se Naomi Kahrle Atterlord Miljöinspektör Telefon: 0481-453 57 E-post: naomi.kahrle-atterlord@nybro.se Djur inom [...]

  Kommunalt vatten och avlopp - Kontakt

Kontakta Johan om du har frågor rörande den kommunala vatten och avloppshanteringen. Johan Johannesson VA-chef Telefon: 0481-453 39 E-post: johan.johannesson@nybroenergi.se

  Livsmedel - Kontakt

Har du funderingar som rör livsmedelskontroll i kommunen så kontaktar du Lise-Lotte eller Irina. Lise-Lotte Wallin Miljöinspektör Telefon: 0481-453 58 [...]

  Mark & Exploatering - kontakt

Kontakta Emma eller Malin om du har frågor gällande köp eller arrende av mark. Mark för verksamheter och flerbostadshus Malin [...]

  Miljöskydd - Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring miljöskydd så kontakta gärna någon av våra miljöinspektörer. Verksamheter med miljöpåverkan Therese Andersson Miljöinspektör [...]

  Mätningsingenjörer - kontakt

Kontakta Bengt- Olof för information om ArcGIS, geosecma, kartor, mätning, utstakning för nybyggnad och utsättning Bengt-Olof Johnsson Mätningsingenjör Telefon: 0481-453 [...]

  Parkeringstillstånd - kontakt

Kontakta Ann-Sofie om du har frågor om parkeringstillstånd Ann-Sofie Larsson Handläggare Telefon: 0481-453 80 E-post: ann-sofie.larsson@nybro.se  

  Planarkitekt - Kontakt

Kontakta Elin eller Emmy om du har frågor gällande detaljplaner. Elin Hausenkamp Planarkitekt. Telefon: 0481-45 359 E-post: elin.hausenkamp@nybro.se Emmy Fransson [...]

  Skogsbruk - Kontakt

Kontakta Benny, Per eller Stefan om du har frågor gällande tätortsnära skog och skogsbruk.

  Smittskydd - Kontakt

Har du funderingar som rör smittskydd i kommunen så kontaktar du Lise-Lotte eller Irina. Lise-Lotte Wallin Miljöinspektör Telefon: 0481-453 58 [...]

  Snöröjning- kontakt

Kontakta Leif Karlsson om du har frågor gällande snöröjning Leif Karlsson Arbetsledare på Mark och Service Telefon: 0481-454 29 E-post: [...]

  Stadsträdgårdsmästare - Kontakt

Kontakta Thomas Bergström om du har frågor om torghandel och kommunens stadsmiljö Thomas Bergström Stadsträdgårdsmästare Telefon: 0481-453 44 E-post: thomas.bergstrom@nybro.se

  Vedeldning - kontakt

Kontakta Erik om du har frågor som rör vedeldning Erik Olsson Miljöinspektör Telefon: 0481-453 48 E-post: erik.olsson@nybro.se

  Översiktsplan - kontakt

Kontakta denna adress för att lämna synpunkter på översiktsplaner som är på samråd eller utställning. Nybro kommun Samhällsbyggnad 382 80 [...]

  Översiktsplanerare - Kontakt

Kontakta planeringschef Jessica Dahl om du har frågor om översiktsplaner och infrastruktur. Jessica Dahl Planeringschef Telefon: 0481-453 68 E-post: jessica.dahl@nybro.se