Felanmälan vatten, avlopp

Observera att brådskande ärenden alltid ska rapporteras via telefon.

Dagtid vardagar 08.00-16.00 ring Nybro Energi kundtjänst: 0481-451 76
Jourtid SOS Alarm 0470-170 13

 Nybro Energi:s webbplats hittar du mer information

Formulär för felanmälan

Är ditt ärende inte brådskande kan du använda detta formulär för att meddela felet.

Felanmälan av vatten och avlopp

Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 339 - kategori: 67

Felanmälan - kontakt

  Allmän felanmälan

Ifall du vill göra en felanmälan som inte passar in under de andra rubrikerna ska du använda detta formulär för felanmälan.

  Felanmälan elnät

Ifall du har problem med elnätet eller fjärrvärmen ska du kontakta Nybro Energi.

  Felanmälan gatubelysning

Nybro Energi AB sköter på uppdrag av Nybro kommun drift och underhåll av gatubelysningen. I det ingår bland annat att [...]

  Felanmälan olycksrisker

Ifall du upptäckt något i omgivningen som kan utgöra en fara ska du kontakta oss. Detta kan exempelvis gälla enskilda [...]

  Journummer - Kontakt

Här listar vi en rad olika journummer som kan vara bra att känna till om något skulle hända.

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.