Felanmälan elnät

Nybro-Energi-NätområdePå kartan ser du vem du har som nätdistributör. Hushåll inom de inringade områdena har Nybro Elnät AB som nätdistributör och de utanför har EON. Klicka på kartan för att se den i en större version.

Felanmälan till Nybro Energi

Ifall du har problem med elnätet och har Nybro Elnät AB som nätdistributör  ska du kontakta:
Dagtid vardagar 8:00-16:00 (lunchstängt 12:00-13:00) 0481-45 176
Jourtid (övrig tid): 0481-45 799

 Nybro Energi:s webbplats hittar du mer information.

Felanmälan till EON

Ifall du har problem med elnätet och har EON som nätdistributör ska du göra en felanmälan på  EON:s webbplats.

 

Felanmälan - kontakt

  Allmän felanmälan

Ifall du vill göra en felanmälan som inte passar in under de andra rubrikerna ska du använda detta formulär för felanmälan.

  Felanmälan elnät

Ifall du har problem med elnätet eller fjärrvärmen ska du kontakta Nybro Energi.

  Felanmälan gatubelysning

Nybro Energi AB sköter på uppdrag av Nybro kommun drift och underhåll av gatubelysningen. I det ingår bland annat att [...]

  Felanmälan olycksrisker

Ifall du upptäckt något i omgivningen som kan utgöra en fara ska du kontakta oss. Detta kan exempelvis gälla enskilda [...]

  Journummer - Kontakt

Här listar vi en rad olika journummer som kan vara bra att känna till om något skulle hända.

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.