Yttre renhållning – kontakt

Följande företag kan kontaktas för hjälp med yttre renhållning
(lövräfsning, gräsklippning och snöskottning)

Wittenbergs Skötselbolag AB
Kontakt: Erik Wittenberg
Mobil: 072-541 85 85
E-post: erik@wsbab.se
Hemsida: www.wsbab.se
Adress: Duvetorp 210, Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-16 | skapad: 2014-10-06

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Telefon: 0481-453 12 E-post: omsorg@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.