Yttre renhållning – kontakt

Följande företag kan kontaktas för hjälp med yttre renhållning
(lövräfsning, gräsklippning och snöskottning)

Wittenbergs Skötselbolag AB
Kontakt: Erik Wittenberg
Mobil: 072-541 85 85
E-post: erik@wsbab.se
Hemsida: www.wsbab.se
Adress: Duvetorp 210, Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-21 | skapad: 2014-10-06
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 525 - kategori: 65

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Carina Leijon Telefon: 0481-453 12 E-post: carina.leijon@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.