Verksamhetschefer – Kontakt

Verksamhetschef för Hälso- och sjukvård
Susanne Fransson
Telefon: 0481-450 16
E-post:  Susanne.L.Fransson@nybro.se

Verksamhet Hälso- och sjukvård ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i eget boende samt särskilt boende under hela dygnet.

Verksamhetschef för Hemtjänst
Marie Sjöö
Telefon:0481-453 14
E-post:  Marie.Sjoo@nybro.se

Verksamhet hemtjänst ansvarar för att ge vård och omsorg till de personer som behöver insatser under dygnets alla timmar i det egna boendet.

Verksamhetschef för Särskilt boende
Monica Antonsson
Telefon: 0481-453 60
E-post:  Monica.Antonsson@nybro.se

Verksamhet för särskilt boende ansvarar för att ge vård och omsorg till de personer i särskilt boende som behöver insatser under dygnets alla timmar.

Verksamhetschef för Myndighet och administration
Mari Rosqvist
Telefon:0481-453 78
E-post:  Mari.Rosqvist@nybro.se

Verksamhet Myndighet och administration ansvarar för bistånds- och avgiftshandläggning enligt Socialtjänstlagen samt anhörigstöd och trygghetslarm.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Verksamhetschefer – Kontakt

Datum för publicering | skapad: 2019-07-31
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 7451 - kategori: 65

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Carina Leijon Telefon: 0481-453 12 E-post: carina.leijon@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.

  Verksamhetschefer - Kontakt

Verksamhetschef för Hälso- och sjukvård Susanne Fransson Telefon: 0481-450 16 E-post: Susanne.L.Fransson@nybro.se Verksamhet Hälso- och sjukvård ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering, [...]