Verksamhetschef Myndighet – Kontakt

Mari Rosqvist
Omsorgskontoret
Telefon: 0481-453 78
E-post:  mari.rosqvist@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2015-08-04
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 3238 - kategori: 65

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Carina Leijon Telefon: 0481-453 12 E-post: carina.leijon@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.