Verksamhetschef Hemtjänst – Kontakt

Telefon:0481-453 14
E-post:  omsorg@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-01 | skapad: 2014-10-10

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Telefon: 0481-453 12 E-post: omsorg@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.