Utvecklingsstrateg Äldreomsorg – Kontakt

Susanne Vergou
Utvecklingsstrateg
Telefon: 0481- 453 01
E-post:  susanne.vergou@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2017-02-03
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 4904 - kategori: 65

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Carina Leijon Telefon: 0481-453 12 E-post: carina.leijon@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.