Syn- och hörselinstruktör – Kontakt

Telefon 0481-456 49, lättast att nå fram mellan klockan 8-9
E-post:  omsorg@nybro.se

Relaterat: Webbsida för: Syn- och hörselinstruktör – Kontakt

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-04 | skapad: 2014-10-10

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Telefon: 0481-453 12 E-post: omsorg@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.