Omsorgschef – Kontakt

Telefon: 0481-453 12
E-post:  omsorg@nybro.se

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Omsorgschef – Kontakt

Datum för publicering | ändrad: 2019-10-15 | skapad: 2014-10-15

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Telefon: 0481-453 12 E-post: omsorg@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.