Äldreomsorg, Östra området – Kontakt

Biståndshandläggare Boken, Paradiset och Strandvägen 1
Sara Hallehn
Dunderbergsgatan 2, Nybro
Telefon: 0481-450 26
E-post:  sara.hallehn@nybro.se

Biståndshandläggare Hanemåla och Strandvägen 2
Emelie Ingvarsson
Dunderbergsgatan 2
Telefon: 0481-453 71
E-post:  emelie.m.ingvarsson@nybro.se

Enhetschef för hemtjänst östra området, Boken, Hanemåla, Paradiset, Kristvalla
Ulrika Johansson
Strandvägen 25
Telefon: 0481-450 69
E-post:  ulrika.h.johansson@nybro.se

Enhetschef för Strandvägen 1
Emilia Morska
Strandvägen 25
Telefon: 0481-450 79
E-post:  emilia.morska@nybro.se

Enhetschef för Strandvägen 2
Karin Becker
Strandvägen 25
Telefon: 0481-450 20
E-post:  karin.becker@nybro.se

 Information om Strandvägens äldreboende

Relaterat: Blanketter och Webbsida för: Äldreomsorg, Östra området – Kontakt

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-25 | skapad: 2014-10-06
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 529 - kategori: 109

Biståndshandläggare och enhetschefer