Äldreomsorg, Östra området – Kontakt

Biståndshandläggare Boken, Paradiset och Strandvägen A
Marianne Edström
Telefon: 0481-450 26
E-post:  marianne.edstrom@nybro.se

Biståndshandläggare Hanemåla, Grönvägen och Strandvägen B
Sara Thunberg
Telefon: 0481-453 71
E-post:  sara.thunberg@nybro.se

Enhetschef för hemtjänst östra området, Boken, Hanemåla, Paradiset, Kristvalla
Ulrika Johansson
Telefon: 0481-450 69
E-post:  ulrika.h.johansson@nybro.se

Enhetschef för hemtjänst östra området, Grönvägen och Mötesplatserna
Gabriela Petersson
Telefon: 0481-456 20
E-post:  gabriela.petersson@nybro.se

Enhetschef för Strandvägen A
Susanne Jonsson Norrby
Telefon: 0481-450 79
E-post:  susanne.jonsson-norrby@nybro.se

Enhetschef för Strandvägen B
Frida Andersson
Telefon: 0481-450 20
E-post:  frida.andersson@nybro.se

Information om Strandvägens äldreboend e

Relaterat: Blanketter och Webbsida för: Äldreomsorg, Östra området – Kontakt

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-18 | skapad: 2014-10-06
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 529 - kategori: 109

Biståndshandläggare och enhetschefer