Äldreomsorg, Norra området – Kontakt

Biståndshandläggare Alsterbro/Bäckebo och Nybro centrum
Charlotte Gunnarsson
Dunderbergsgatan 2, Nybro
Telefon 0481-450 84
E-post:  charlotte.gunnarsson@nybro.se

Biståndshandläggare Borgmästaren och Kungshallsområdet
Julia Petersson
Dunderbergsgatan 2, Nybro
Telefon 0481-450 34
E-post:  julia.petersson@nybro.se

Enhetschef för Fröjdekulla
Carina Alm
Telefon: 0481-450 88
E-post:  carina.alm@nybro.se

 Information om Fröjdekulla äldreboende

Enhetschef för Almen
Pernilla Engelholm
Almen
Telefon 0481-456 68
E-post:  pernilla.engelholm@nybro.se

Enhetschef för hemtjänst norra 1 (Borgmästarens och Kungshalls hemtjänst)
Pia Ekdahl
Almen
Telefon 0481-450 27
E-post:  pia.ekdahl@nybro.se

Enhetschef för hemtjänst norra 2 (Centrum och  Alsterbro/Bäckebo)
Natasa Djurovic
Almen
Telefon 0481-450 37
E-post:  natasa.x.djurovic@nybro.se

 Information om Almens äldreboende

 

Relaterat: Blanketter och Kontaktuppgifter för: Äldreomsorg, Norra området – Kontakt

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-25 | skapad: 2014-10-06
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 523 - kategori: 109

Biståndshandläggare och enhetschefer