Avgiftshandläggare äldreomsorg – kontakt

Om du har frågor om avgifter gällande äldreomsorgen ska du kontakta våra avgiftshandläggare.

Almen, Borgmästaren, Centrum, Kungshall hemtjänst, Fröjdekulla, Alsterbro/Bäckebo hemtjänst
Helena Mertner
Telefon: 0481-450 17
E-post:  helena.mertner@nybro.se

Strandvägen, Stallgården, Boken, Hanemåla, Paradiset hemtjänst, Grönvägen hemtjänst, Jutegården, Öppen verksamhet
Hanna Lilja
Telefon: 0481-456 21
E-post:  hanna.lilja@nybro.se

Kvarnbacken, Flerohopp, Myrdalen, Skomakaren hemtjänst, Dagverksamhet demens, Solgläntan 
Martina Hedström
Telefon: 0481-456 35
E-post:  martina.hedstrom@nybro.se

Jenny Ekman
Telefon: 0481-456 44
E-post:  jenny.ekman@nybro.se

Madesjögläntan, Trygghetsboendet, Madesjö, Landet hemtjänst, Orrefors hemtjänst, Korttid (alla enheter)
Åsa Lundblad
Telefon: 0481-450 08
E-post:  asa.lundblad@nybro.se

Relaterat: Webbsida för: Avgiftshandläggare äldreomsorg – kontakt

Datum för publicering | ändrad: 2019-04-02 | skapad: 2014-10-01
Webbredaktör: Inger Rydbrink | Inger.Rydbrink@nybro.se
Id: inlägg: 453 - kategori: 65

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Carina Leijon Telefon: 0481-453 12 E-post: carina.leijon@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.