Avgiftshandläggare äldreomsorg – kontakt

Om du har frågor om avgifter gällande äldreomsorgen ska du kontakta våra avgiftshandläggare.

Almen, Borgmästaren, Centrum, Kungshall hemtjänst, Fröjdekulla, Alsterbro/Bäckebo hemtjänst
Telefon: 0481-450 40
E-post: omsorg@nybro.se

Strandvägen, Stallgården, Boken, Hanemåla, Paradiset hemtjänst, Grönvägen hemtjänst, Jutegården, Öppen verksamhet
Telefon: 0481-456 21
E-post:  omsorg@nybro.se

Kvarnbacken 1, Skomakaren hemtjänst, Dagverksamhet demens, Solgläntan, Korttid Madesjö 
Telefon: 0481-456 35
E-post:  omsorg@nybro.se

Kvarnbacken 2, Flerohopp, Myrdalen hemtjänst, Eftervårdsenheten Törnvägen 3
Telefon: 0481-456 44
E-post:  omsorg@nybro.se

Madesjögläntan, Trygghetsboendet, Madesjö, Landet hemtjänst, Orrefors hemtjänst, Korttid Fröjdekulla
Telefon: 0481-450 08
E-post:  omsorg@nybro.se

Relaterat: Webbsida för: Avgiftshandläggare äldreomsorg – kontakt

Datum för publicering | ändrad: 2020-04-20 | skapad: 2014-10-01

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Telefon: 0481-453 12 E-post: omsorg@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.