Anhörigsamordnare – Kontakt

Lenitha Petersson
Strandvägen
Storgatan 74, Nybro
Telefon 0481-456 69
E-post:  lenitha.petersson@nybro.se

Relaterat: Webbsida för: Anhörigsamordnare – Kontakt

Datum för publicering | ändrad: 2019-03-18 | skapad: 2014-10-10
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 579 - kategori: 65

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Carina Leijon Telefon: 0481-453 12 E-post: carina.leijon@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.