Äldreomsorg, Stallgården äldreboende – Kontakt

Telefon: 0481-450 20
E-post: omsorg@nybro.se

 Information om Stallgårdens äldreboende

Relaterat: Karta/adress, Kontaktuppgifter och Matsedel för: Äldreomsorg, Stallgården äldreboende – Kontakt

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-01 | skapad: 2019-07-23

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Telefon: 0481-453 12 E-post: omsorg@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.