Äldreomsorg, Madesjögläntans äldreboende – kontakt

Emma Ingvarsson, enhetschef
Telefon: 0481-450 15
E-post:  emma.ingvarsson@nybro.se

 Information om Madesjögläntans äldreboende

Relaterat: Karta/adress, Kontaktuppgifter och Matsedel för: Äldreomsorg, Madesjögläntans äldreboende – kontakt

Datum för publicering | skapad: 2019-07-23
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 7445 - kategori: 65

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Carina Leijon Telefon: 0481-453 12 E-post: carina.leijon@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.

  Verksamhetschefer - Kontakt

Verksamhetschef för Hälso- och sjukvård Susanne Fransson Telefon: 0481-450 16 E-post: Susanne.L.Fransson@nybro.se Verksamhet Hälso- och sjukvård ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering, [...]