Äldreomsorg, Fröjdekulla äldreboende – Kontakt

Telefon: 0481-450 88
E-post: omsorg@nybro.se 

 

Relaterat: Karta/adress och Kontaktuppgifter för: Äldreomsorg, Fröjdekulla äldreboende – Kontakt

Datum för publicering | ändrad: 2020-09-01 | skapad: 2019-07-23

Äldreomsorgen - Kontakt

  Omsorgschef - Kontakt

Telefon: 0481-453 12 E-post: omsorg@nybro.se Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, Nybro

  Syn- och hörselinstruktör - Kontakt

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.