IT-chef – kontakt

Telefon: 0481-452 45

Datum för publicering | ändrad: 2020-08-01 | skapad: 2014-11-18

Administration - Kontakt

  Dataskyddsombud - Kontakt

Dataskyddsförordningen, hur kommunen behandlar personuppgifter Dataskyddsombud Telefon: 0481-452 30 E-post: dataskyddsombud@nybro.se Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm