Fakturaadress – Kontakt

Observera att du måste ange referensnummer när du skickar en faktura till oss. Referensnummer får du ut av beställaren.

Nybro kommun, Box 504 04,  202 14 Malmö

Organisationsnummer: 212000-0753

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-25 | skapad: 2014-12-19
Webbredaktör: Gunilla Malmström | gunilla.malmstrom@nybro.se
Id: inlägg: 2469 - kategori: 106

Ekonomi - Kontakt

  Ekonomichef - kontakt

Carina är ekonomichef på Nybro kommun och det är henne du ska kontakta ifall du har frågor gällande ekonomiska frågor.

  Fakturaadress - Kontakt

Observera att du måste ange referensnummer när du skickar en faktura till oss. Referensnummer får du ut av beställaren. Nybro [...]