Ekonomi - Kontakt

  Ekonomichef - kontakt

Carina är ekonomichef på Nybro kommun och det är henne du ska kontakta ifall du har frågor gällande ekonomiska frågor.

  Fakturaadress - Kontakt

Observera att du måste ange referensnummer när du skickar en faktura till oss. Referensnummer får du av beställaren. Nybro kommun, [...]

Id: kategori: 106