Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Lagar

En kommuns verksamhet styrs till stor del av olika lagar. Dessa lagar beslutar riksdagen om.

Kommunens verksamhet styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser. Kommunallagen anger vad en kommun får syssla med och vilka befogenheter den har.

Några andra exempel på lagar som en kommun måste följa är vallagen, offentlighetsprincipen, skollagen, socialtjänstlagen och miljöbalken. Nedan hittar du länkar till flera av de lagar som påverkar och styr arbetet i en kommun.

Dataskyddsförordningen GDPR

Diskrimineringslagen

Förvaltningslagen

Förvaltningsprocesslagen

Kommunallagen

Lagen om skydd mot olyckor

Miljöbalken

Offentlighetsprincipen

Offentlig upphandling

Sekretesslagen

Skollagen

Socialtjänstlagen

Tryckfrihetsförordningen

Vallagen

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000