Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Kristvallabrunn, Kristvalla socken

Samhället Kristvallabrunn präglas dels av den brunnsverksamhet som bedrevs på orten, dels av en omfattande industrihistoria. Kristvallabrunn berörs av två områden som är utpekade av länsstyrelsen (1997) som områden med högsta naturvärden, klass I, Ljungbyåsen och Ljungbyån (område nummer 59 och 62 i Nybro kommun).

Kristvallabrunn, Kristvalla socken webbsida

Kristvallabrunn, Sverige

Kristvallabrunn, Kristvalla socken

Kristvallabrunn, Sverige

Samhället Kristvallabrunn präglas dels av den brunnsverksamhet som bedrevs på orten, dels av en omfattande industrihistoria. Kristvallabrunn berörs av två områden som är utpekade av länsstyrelsen (1997) som områden med högsta naturvärden, klass I, Ljungbyåsen och Ljungbyån (område nummer 59 och 62 i Nybro kommun).