Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken

Riksdagen har som utgångspunkt att myndigheters verksamhet enligt miljöbalken som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad. Kommunfullmäktige i Nybro kommun har fattat beslut om taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2016-11-28. Taxan grundar sig på en modell som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting och bygger på bedömningar av risker och resursåtgång. Taxan ger en koppling mellan den miljö-/hälsorisk som finns med en verksamhet och den tid som behövs för tillsyn av verksamheten.

Många verksamheter betalar en fast årlig avgift för tillsynen. Verksamheter har olika tillsynsintervall beroende på tillsynsbehovet. För vissa verksamheter är tillsynsbehovet mindre och sker med glesare intervall än årligen. Avgiften är ändå årlig för att jämna ut kostnaden. Mycket små verksamheter betalar i stället avgift per timme efter genomförd tillsyn.

Modell

Riskbedömning

Varje verksamhet tilldelas en grundavgiftsklass beroende av verksamhet och storlek. Grundavgiften baseras på verksamhetens klassning enligt miljöbalken samt hur stor miljörisk verksamheten utgör.

Därefter görs en riskbedömning där verksamheten kan få tilläggspoäng vilket ökar tillsynstiden. I riskbedömningen tas bland annat hänsyn till verksamhetens lokalisering, om det finns risk för historisk förorening i marken, kemikalieanvändning med mera.

Efter riskbedömningen tilldelas verksamheten en fast avgift som gäller under minst ett år.

Vid tillsynsbesök görs sedan en erfarenhetsbedömning som kan påverka tillsynsavgiften.

Erfarenhetsbedömning

Erfarenhetsbedömning görs vid eller efter tillsynsbesök av verksamheten. Då görs en bedömning av hur väl verksamheten hanterar sina risker genom sin egenkontroll. I resursbedömningen tas även hänsyn till tillsynshistorik och om företaget har vidtagit åtgärder som påpekats vid tidigare besök.

Broschyr – Vad betalar jag för – Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn från SKL – PDF-fil (559 kB)

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000