Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Prioriteringsordning i Kalmar län

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination mot covid-19. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser. De med störst behov av skydd får vaccin först.

Region Kalmar län följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, men inkluderar också de med stöd enligt LSS i första fasen.

Folkhälsomyndigheten: Samtliga godkända vacciner mot covid-19 skyddar mot sjukdom

Region Kalmar läns prioriteringsordning

Fas 1:

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst
 • Personer över 18 år som har hemsjukvård
 • Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken
 • Hushållskontakter till grupperna ovan
 • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal samt personliga assistenter som arbetar nära personer enligt ovan

Vaccination för den här gruppen pågår sedan den 28 december 2020.

Fas 2:

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
 • Du som har ett särskilt medicinskt tillstånd, till exempel har genomgått en transplantation eller får dialys, eller bor med någon som har det
 • Övrig personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19

Vaccination för den här gruppen beräknas kunna starta i början av mars 2021.

Fas 3:

 • Personer i åldern 60-64 år
 • Personer som är 18 år eller äldre med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, som exempelvis kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes och Downs syndrom
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom

Fas 4:

 • Övriga personer som är 18–59 år

På 1177.se finns ytterligare information om länets prioritering.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000