Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Utbildning & Barnomsorg

Information angående covid-19 för skola, vuxenutbildning och förskola. I syfte att förhindra smittspridning har lärande- och kulturförvaltningen tagit fram detaljerade rutiner för hur de olika verksamheterna inom förvaltningen ska agera.

Det handlar till exempel om vad som gäller i samband med skolmåltider, vilka åtgärder som ska vidtas vid konstaterad smitta, rutiner för säker lämning på förskola/skola/fritidshem med mera. Samtliga rutiner finns samlade på lärande- och kulturförvaltningens intranät, vilket gör att berörd personal på ett enkelt sätt har tillgång till dem. Om du har frågor eller synpunkter angående covid-19, vänligen kontakta din rektor.

Observera!

Stängd, begränsad verksamhet inom utbildning och barnomsorg

Var uppmärksam på tidiga symptom

Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, snuva, feber eller luftvägsbesvär och halsont. Vid minsta symptom ska såväl medarbetare som barn och elever stanna hemma. Även den som har en familjemedlem med bekräftad smitta ska stanna hemma enligt de anvisningar som Folkhälsomyndigheten meddelat.

Vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Barn i förskoleålder

Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177 eller ordinarie hälsocentral. Där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall bör barn i förskoleåldern testas i ökad omfattning.

Barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass

Barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och bör därför testas i samma omfattning som vuxna för att förhindra smittspridning.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000