Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Föreningsstöd med anledning av coronapandemin

Den rådande situationen påverkar hela samhället och så även det lokala föreningslivet, som står inför stora utmaningar med bland annat inställda arrangemang, träningar, matcher, cuper och tävlingar.

Ekonomiskt stöd till föreningslivet*

Föreningsstöd för 2021

För våren 2021 har 270 000 kr omfördelats inom sport och fritids bidragsram för att användas till föreningsstöd med anledning av coronapandemin. Ansökningsperioden är öppen 7 maj till och med den 23 maj. Berörda föreningar har via mail fått information om vad stödet omfattar samt hur ansökan görs.

Föreningsstöd för 2020

Nybro kommun beslutade under 2020 att ge ekonomiskt stöd till föreningar i kommunen där verksamheten har påverkats av coronaviruset. 300 000 kr fördes över från trygghets och social investeringsfond till att stärka föreningslivet i samband med Coronapandemin, KS 2020-181. Ytterligare 300 000 kr omfördelades inom sport och fritids bidragsram 2020.
Stödet betalades ut till beviljade föreningar under juni och december 2020.

*Berörda föreningar är föreningar som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden i Nybro kommun.

Syftet med ekonomiskt stöd

Syftet med det ekonomiska stödet är att ge föreningslivet förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva verksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna föreningsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn och ungdomar.
Det kommunala ekonomiska stödet är ett komplement till de beslutade statliga medlen till idrott som hanteras och fördelas genom Riksidrottsförbundet (RF). Nybro kommun för dialog med RFs lokalavdelning, RF-SISU Småland för att säkerställa att de kommunala och statliga stöden används på bästa möjliga vis som komplement till varandra.

Övriga föreningsstöd

Spridningen av coronaviruset påverkar hela vårt samhälle och så även det lokala föreningslivet. För att hjälpa till och underlätta för föreningslivet har ett antal åtgärdspunkter och information sammanställts.

 • Föreningsdokument
  Dispens ges tills vidare för att skicka in årsmötesprotokoll, godkänd verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020.
 • Lokalt aktivitetsstöd
  Eventuellt kommer föreningarnas sammankomster minska för 2020. Men budgeten för Lokalt aktivitetsstöd (LOK) 2020 kommer att vara oförändrad. Vilket resulterar i att summan per sammankomst blir oförändrad eller högre (om fler aktiviteter rapporteras än f.g. år).
 • Avbokningar av sport- och fritidsanläggningar
  Avbokningsreglerna gäller ej from 13 mars 2020 och tills vidare. Dock måste föreningen meddela avbokningen till sport och fritid för att bokningen ska krediteras.
 • Fakturor
  Om anstånd önskas på faktura från Nybro kommun, sport och fritid ska en ansökan göras till sport och fritid på e-post. Märk ansökan med ”Begäran om anstånd på faktura”.
  Ansökan ska innehålla fakturanummer, förfallodatum, kundnummer, föreningsnamn, organisationsnummer och belopp.

Stöd genom Riksidrottsförbundet

Hos Riksidrottsförbundet finns möjlighet för anslutna RF-föreningar att söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta bedriva den säkert. Till exempel inköp av utrustning för att bedriva utomhusträning.

Till Riksidrottsförbundets webbplats

Kontakta oss

Sport och fritid

Om du har frågor kring kommunala sport- och fritidsanläggningar, föreningsbidrag eller andra föreningsfrågor kontakta sport och fritid.

Telefon: 0481-453 21
E-post: fritid@nybro.se

Sport och fritid vaktmästare

Telefon: 070-655 50 71

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000