Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Stödåtgärder för näringslivet

Företagarna i kommunen är mycket betydelsefulla. Som ett komplement till nationella insatser i och med Covid-19 har Nybro kommun infört följande lokala insatser.

Om kund begär anstånd med betalning behandlar kommunen och kommunala bolagen detta positivt gällande fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga fakturor från Nybro kommun, NBAB och Nybro Energi.

Om kund begär anstånd med betalning för hyra gällande verksamhetslokaler som kommun eller kommunala bolag är hyresvärd behandlas detta positivt.

Kommunen och dess bolag kortar betaltiden i den mån det är möjligt till anlitade leverantörer, för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.

Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

Näringslivsenheten har uppgift att stödja företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men framförallt för kring de beslut som Riksdag och Regering vidtar.

För att stötta den lokala handeln & service, finansierar Nybro kommun framtagning av POP-UP webbshop. Alla företag i handel & service i Nybro kommun erbjuds att kostnadsfritt sälja sina varor och tjänster genom denna webbshop under år 2020. Kommunen har också gjort ett antal insatser för att främja, uppmuntra till att handla lokalt.

Nyföretagarcentrum erbjuder småföretag digitala möten för att stötta med koppling till effekter av covid-19. Detta för att småföretagen ofta är extra sårbara och inte alltid har resurser att sätta sig in i all information.

Kommunen undersöker om det är möjligheterna att restauranger kan öppna sina uteserveringar tidigare om så önskas.

Vi måste hjälpas åt! Kommunen är öppen för ytterligare insatser och kommer att fortsätta dialogen med det lokala näringslivet och andra aktörer. Önskemål om fler insatser prövas kontinuerligt.

Kontaktpersoner

  • Christina Davidson (C) kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
  • Tobias (S), kommunstyrelsens vice ordförande,070 164 28 51
  • Maria Faltin, näringslivschef 0481-452 08
  • Susanne Stockman, destinationsutvecklare, besök och handel, 0481-456 94

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000