Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Smittskydd

Smittskydd handlar om att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids i samhället och att ge allmänheten information om hur man undviker smitta.

Med smittsamma sjukdomar menas de sjukdomar som kan överföras till människor från andra människor, från djur eller från miljön.

I smittskyddslagen finns regler om smittsamma sjukdomar och smittskyddsåtgärder som riktar sig till människor.

Bestämmelser om smittskyddsåtgärder som rör djur eller livsmedel eller andra objekt finns i miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om provtagning på djur med mera samt epizootilagen och zoonoslagen.

Utredningar i samverkan

Myndighetsnämnden samverkar med smittskyddsläkare vid Länssjukhuset i Kalmar, länsstyrelsens länsveterinärer, Folkhälsomyndigheten och eventuellt andra berörda tillsynsmyndigheter för att förebygga och begränsa utbrott eller spridning av smittsamma sjukdomar.

Myndighetsnämnden utreder orsaker till sjukdomsutbrott och deltar i samordnade smittskyddsåtgärder mot djur, livsmedel, dricksvatten, avloppsvatten, badvatten, ventilationsanläggningar och andra objekt som sprider eller misstänks sprida smittsamma sjukdomar.

Mer information om smittskydd

Socialstyrelsen

Folkhälsomyndigheten

Jordbruksverket

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000