Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Information för livsmedelsföretag

Miljö- och byggverksamheten har tagit fram informationsmaterial, för att hjälpa företagare att få reda på vilka krav som livsmedelslagen ställer vid uppstart av anläggningar, på olika typer av anläggningar samt en del hygieninformation och allergiinformation.

Ska du bygga eller inreda ett kök för ett livsmedelsföretag? Här finns vägledning, information och viss utrustningslista. Lokal och utrustning ska anpassas efter den verksamhet som bedrivs. Om du är osäker på hur lokalen utformas på bästa sätt kan du anlita en konsult, till exempel branschorganisation, arkitekt eller byggfirma. Konsulten kan hjälpa dig med vilka anpassningar som behöver göras i lokalen för att passa din verksamhet och samtidigt uppfylla lagstiftningen. Glöm inte att kontrollera om det krävs bygglov eller bygganmälan vid ändringar av befintlig lokal eller vid nybyggnation. För frågor angående bygglov, kontakta kommunens bygglovhandläggare. Lokal och verksamhet kan också behöva anpassas för att uppfylla krav på god brandsäkerhet, vilket du kan kontrollera med räddningstjänsten.

Det är alltid du som företagare som är skyldig att se till att kraven i lagstiftningen uppfylls.

Information för alla typer av livsmedelsföretag

Information om nystart, offentlig livsmedelskontroll och egenkontroll till livsmedelsföretagare – PDF-fil (120 kB)

Livsmedelslokaler – kortare checklista – PDF-fil (165 kB)

Generella krav på lokaler där livsmedel hanteras – PDF-fil (215 kB)

Att göra ett egenkontrollprogram för livsmedel – PDF-fil (161 kB)

Livsmedelshygien – PDF-fil (234 kB)

Personalhygien – PDF-fil (172 kB)

Allergier, intolerans och överkänslighet mot mat – information till livsmedelsföretagare – PDF-fil (200 kB)

Information för specifika livsmedelslokaler

För mer detaljerad information om lokalutformning, se respektive verksamhet nedan.

Checklista för restaurangverksamhet – PDF-fil (324 kB)

Checklista för pizzeriaverksamhet – PDF-fil (277 kB)

Checklista för livsmedelsbutik – PDF-fil (278 kB)

Checklista för smörgås-, sallads-, cafe- och konditoriverksamhet – PDF-fil (275 kB)

Checklista för mobil livsmedelsanläggning – PDF-fil (259 kB)

Checklista för småskalig tillverkning av livsmedel – PDF-fil (217 kB)

Dricksvatten hos livsmedelsföretagare – kvalitet, egenkontroll och provtagning – PDF-fil (295 kB)

Kom ihåg att du många gånger behöver söka tillstånd hos andra myndigheter till exempel räddningstjänsten och polisen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000