Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Pågående översiktsplanearbete

Här hittar du information om kommunens pågående översiktsplanearbete. Planen har utblick mot år 2040. Det övergripande målet är att Nybro då ska vara en sammanhållen stad.

Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2040

Under sommaren och hösten har kommunen genomfört en invånardialog med anledning av framtagandet av den nya fördjupade översiktsplanen för Nybro stad. Invånardialogen är avslutad och alla svar som kommit sammanställs. Resultatet presenteras under vintern på nybro.se och blir en del i underlaget till den nya fördjupade översiktsplanen för Nybro stad.

Sammanhållen stad – 2040

I en sammanhållen stad känner sig vi som bor eller verkar oss hemma, både i centrum och i stadsdelarna. Det går smidigt att ta sig till fots eller med cykel från en stadsdel till en annan. Stadens parker och gröna områden nås enkelt av alla, och erbjuder både spännande aktiviteter och plats för vila och återhämtning. Nybro stad står år 2040 redo för ett förändrat klimat, med värmeböljor och kraftigare regn som följd.

Målsättningen har delats in i tre målområden, som tillsammans ska hjälpa oss att skapa en sammanhållen stad.

En blandad och nära småstad

Tillgänglig grönstruktur i ett förändrat klimat

Utvecklade kommunikationer och plats för ett starkt näringsliv

Du kommer att kunna läsa mer om målen i samrådsförslaget. Samrådsförslaget är det första heltäckande förslaget som du som invånare har möjlighet att tycka till om.

Arbetets gång

Att ta fram en fördjupad översiktsplan tar lång tid. Under våren har Nybro kommun arbetat med att ta fram kunskapsunderlag till den fördjupade översiktsplanen. Vi har till exempel varit ute och cyklat i stora delar av staden, för att få en uppfattning om vilka styrkor, men också vilka utvecklingsmöjligheter som finns.

Höst 2020/Vinter 2021
Under hösten kommer vi att börja arbeta fram ett planförslag för den fördjupade översiktsplanen.

Vår 2021
Till våren 2021 kommer ett samrådsförslag att skickas ut. Då har du möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på förslaget.

Senare i processen
Sedan omarbetas förslaget och skickas till granskning. Då det finns ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Därefter skickas förslaget till kommunfullmäktige, där den fördjupade översiktsplanen tas upp för antagande.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000