Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2013

Den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad är en fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen med avgränsning till Nybro stad.

Den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (FÖP Nybro stad) är ett strategiskt dokument som sätter ramarna för den strategiska och långsiktiga utvecklingen i Nybro stad. Planen berör frågor som till exempel  hållbarhet, kulturmiljö, exploatering, mark- och vattenanvändning och det sociala livet i staden. FÖP Nybro är ett underlag för detaljplaner och andra planeringsutredningar och har med sin tydliga medborgardialog en tyngd som strategiskt dokument för kommunen. Planen antogs av kommunfullmäktige den 27 maj 2013.

Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2013 – PDF-fil (10 MB)

Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2013 – Blädderbar PDF

Miljökonsekvensbeskrivning Fördjupad översiktsplan Nybro stad 2013 – PDF-fil (497 kB)

Det går även att titta på utbyggnadsområden och förändringar på en karta där det är möjligt att klicka på de färgade ytorna och linjerna för att få information om vad som planeras.

Ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. I samband med att denna plan antas så kommer den ersätta den nuvarande fördjupade översiktsplanen för Nybro stad.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000