Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Fördjupad översiktsplan – Nybro stad 2040

Fördjupad översiktsplan – Nybro stad 2040

Kommunen samråder just nu en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Den har utblick mot år 2040. Det övergripande målet är att Nybro då ska vara en sammanhållen stad.

Samråd

Nu samråder kommunen Nybro 2040 – En sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan och tillhörande hållbarhetsbedömning. Samrådet pågår från 7 juni till 30 september.

Ta del av planförslaget

Digital plan och interaktiv karta

Fördjupad översiktsplan för Nybro stad

I form av pdf

Nybro 2040 – En sammanhållen stad, fördjupad översiktsplan, samrådshandling

Hållbarhetsbedömning av fördjupad översiktsplan för Nybro stad, samrådshandling

I pappersformat

I kommunhuset Balders entré

Om du vill ha ett utskrivet exemplar hemskickat till dig kan du kontakta kommunen på 0481-45 000.

Lämna synpunkter

Använd något av följande sätt för att lämna dina synpunkter. Synpunkterna ska ha inkommit till kommunen senast den 30 september.

Webbformulär

Fördjupad översiktsplan för Nybro stad (klicka på: Tyck till!)

E-post

samhallsbyggnad@nybro.se

Brevledes

Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 382 80 Nybro. (Märk kuvertet med “Synpunkter Fördjupad översiktsplan Dnr KS-2018-46″ ).

Vad händer nu?

Ett planförslag har arbetats fram. Kommunen samråder det med berörda myndigheter och allmänheten fram till 30 september.

Senare i processen

Efter samrådet omarbetas förslaget. Därefter skickas det ut på granskning. Då finns det ytterligare möjlighet att lämna synpunkter. Efter granskningen skickas förslaget till kommunfullmäktige, där den fördjupade översiktsplanen tas upp för antagande.

Invånardialog 2020

Från slutet av maj till och med slutet av september 2020 hölls en invånardialog om framtidens Nybro stad. Invånardialogen bestod av två delar, workshops med föreningar och skolungdomar samt en enkät som besvarades av allmänheten. Svaren från invånardialogen har nu sammanställts. De platser som pekades ut för förbättring redovisas i en karta. Resultatet är en viktig del i underlaget till den nya fördjupade översiktsplanen för Nybro stad. Dokumenten och kartorna finns att ta del av via länkarna här nedanför.

Workshops med Kultur- och idrottsföreningar

Rapport Kultur- och idrottsföreningar

Workshops med Skolungdomar

Rapport Skolungdomar

Interaktiv karta Skolungdomar

Enkät

Rapport Enkät

Interaktiv karta

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En översiktsplan är kommunens strategi för hur mark- och vattenområden och bebyggda områden ska användas, utvecklas och bevaras. Den gäller för hela kommunen. En fördjupad översiktsplan gäller för en geografiskt avgränsad del, i det här fallet Nybro stad. Det ger möjlighet att mer i detalj beskriva kommunens vilja, förutsättningar och utmaningar för staden.

Sammanhållen stad – 2040

I en sammanhållen stad känner sig vi som bor eller verkar oss hemma, både i centrum och i stadsdelarna. Det går smidigt att ta sig till fots eller med cykel från en stadsdel till en annan. Stadens parker och gröna områden nås enkelt av alla, och erbjuder både spännande aktiviteter och plats för vila och återhämtning. Nybro stad står år 2040 redo för ett förändrat klimat, med värmeböljor och kraftigare regn som följd.

Målsättningen har delats in i tre målområden, som tillsammans ska hjälpa oss att skapa en sammanhållen stad.

  • En blandad och nära småstad
  • Tillgänglig grönstruktur i ett förändrat klimat
  • Utvecklade kommunikationer och plats för ett starkt näringsliv

Du kan läsa mer om målen i samrådsförslaget.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000