Skolsköterska/skolläkare

I Nybro kommun finns en skolsköterska knuten till varje skola.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Skolsköterska/skolläkare

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2014-12-03
Webbredaktör: Therese Larsson | therese.larsson@nybro.se
Id: inlägg: 2209 - kategori: 160

Stöd inom skola & barnomsorg

  Resursgruppen

I Resursgruppen arbetar psykologer, specialpedagoger och kuratorer med barn och elever i behov av särskilt stöd. Resursgruppen arbetar förebyggande och [...]

  Försäkringar

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nybro kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbolag är Protector. Kontaktuppgifter [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]