Skolsköterska/skolläkare

I Nybro kommun finns en skolsköterska knuten till varje skola.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Skolsköterska/skolläkare

Datum för publicering | ändrad: 2019-07-16 | skapad: 2014-12-03
Webbredaktör: Malin Åkesson | malin.akesson@nybro.se
Id: inlägg: 2209 - kategori: 160

Stöd inom skola & barnomsorg

  Centrala barn- och elevhälsan

I den Centrala barn- och elevhälsan arbetar psykologer, specialpedagoger och kuratorer med barn och elever i behov av särskilt stöd. [...]

  Försäkringar

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nybro kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbolag är Protector. Skadeanmälan [...]