Särskilt stöd – förskola och fritidshem

Om du anser att ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling kan du begära att Lärande- och kulturförvaltningen gör en utredning. Anmälan hittar du på  Mina Sidor.

Datum för publicering | ändrad: 2020-07-01 | skapad: 2019-11-06

Stöd inom skola & barnomsorg

  Centrala barn- och elevhälsan

I den Centrala barn- och elevhälsan arbetar psykologer, specialpedagoger och kuratorer med barn och elever i behov av särskilt stöd. [...]

  Försäkringar

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nybro kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbolag är Protector. Skadeanmälan [...]

  Modersmålsundervisning

Från läsåret 2019/2020 erbjuder Nybro kommun modersmålsundervisning från och med årskurs 1. Enligt skollagen ska modersmålsundervisningen erbjudas under sammanlagt högst [...]