Här är en bild på blommor

Resursgruppen

I Resursgruppen arbetar psykologer, specialpedagoger och kuratorer med barn och elever i behov av särskilt stöd.  Resursgruppen arbetar förebyggande och utvecklande för att på så sätt bidra till goda förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn.

Resurgruppens arbetar med barn i behov av särskilt stöd genom

  • stöd/handledning till personal och ledning
  • olika former av stöd till barn, ungdomar och föräldrar
  • samarbete med andra verksamheter som har till uppgift att stödja barn i behov av särskilt stöd
  • att motverka att medicinska, sociala, språkliga, psykiska och pedagogiska hinder påverkar barnens utveckling

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Resursgruppen

Datum för publicering | ändrad: 2017-09-04 | skapad: 2014-12-03
Webbredaktör: Therese Larsson | therese.larsson@nybro.se
Id: inlägg: 2202 - kategori: 160

Stöd inom skola & barnomsorg

  Resursgruppen

I Resursgruppen arbetar psykologer, specialpedagoger och kuratorer med barn och elever i behov av särskilt stöd. Resursgruppen arbetar förebyggande och [...]

  Försäkringar

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nybro kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbolag är Protector. Kontaktuppgifter [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]