Centrala barn- och elevhälsan

I den Centrala barn- och elevhälsan arbetar psykologer, specialpedagoger och kuratorer med barn och elever i behov av särskilt stöd.  Den Centrala barn- och elevhälsan arbetar förebyggande och utvecklande för att på så sätt bidra till goda förutsättningar för utveckling och lärande för alla barn.

E-post:  Centrala barn- och elevhälsan

Den Centrala barn- och elevhälsan arbetar med barn i behov av särskilt stöd genom

  • stöd/handledning till personal och ledning
  • olika former av stöd till barn, ungdomar och föräldrar
  • samarbete med andra verksamheter som har till uppgift att stödja barn i behov av särskilt stöd
  • att motverka att medicinska, sociala, språkliga, psykiska och pedagogiska hinder påverkar barnens utveckling

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Centrala barn- och elevhälsan

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-17 | skapad: 2014-12-03

Stöd inom skola & barnomsorg

  Centrala barn- och elevhälsan

I den Centrala barn- och elevhälsan arbetar psykologer, specialpedagoger och kuratorer med barn och elever i behov av särskilt stöd. [...]

  Försäkringar

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nybro kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbolag är Protector. Skadeanmälan [...]

  Modersmålsundervisning

Från läsåret 2019/2020 erbjuder Nybro kommun modersmålsundervisning från och med årskurs 1. Enligt skollagen ska modersmålsundervisningen erbjudas under sammanlagt högst [...]