Modersmålsundervisning

Från läsåret 2019/2020 erbjuder Nybro kommun modersmålsundervisning från och med årskurs 1.

Enligt skollagen ska modersmålsundervisningen erbjudas under sammanlagt högst 7 år. Efter att eleven slutfört 7 år får eleven ett slutbetyg i modersmål. Det innebär att elever som har läst modersmål i förskoleklass till och med gymnasiet under sammanlagt 7 år fram till och med läsåret 2018/2019 avslutar sin modersmålsundervisning från och med läsåret 2019/2020.

Ansvarig för modersmål och studiehandledning är Malin Westergren.
Telefon: 0481-455 12
E-post:  malin.westergren@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-15 | skapad: 2019-10-10

Stöd inom skola & barnomsorg

  Centrala barn- och elevhälsan

I den Centrala barn- och elevhälsan arbetar psykologer, specialpedagoger och kuratorer med barn och elever i behov av särskilt stöd. [...]

  Försäkringar

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nybro kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbolag är Protector. Skadeanmälan [...]

  Modersmålsundervisning

Från läsåret 2019/2020 erbjuder Nybro kommun modersmålsundervisning från och med årskurs 1. Enligt skollagen ska modersmålsundervisningen erbjudas under sammanlagt högst [...]