Försäkringar

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nybro kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbolag är Protector.

Kontaktuppgifter till Protector

E-post:  skador@protectorforsakring.se

Protector Försäkring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm.

Telefon: 08 – 410 637 00

  Skadeanmälan olycksfallforsakring – PDF-fil 

  Sammanfattning av försäkringens omfattning – PDF (426 KB)

  Försäkringsbesked Nybro kommun – PDF (28 KB)

 Försäkringsvillkor – PDF (638 KB)

Datum för publicering | ändrad: 2017-08-07 | skapad: 2015-01-08
Webbredaktör: Gunilla Malmström | gunilla.malmstrom@nybro.se
Id: inlägg: 2515 - kategori: 160

Stöd inom skola & barnomsorg

  Resursgruppen

I Resursgruppen arbetar psykologer, specialpedagoger och kuratorer med barn och elever i behov av särskilt stöd. Resursgruppen arbetar förebyggande och [...]

  Försäkringar

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nybro kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbolag är Protector. Kontaktuppgifter [...]

  Skolskjuts

Förskoleklass och grundskola Vid varje skolområde finns en skolskjutsansvarig. Kontakta respektive skola om du har frågor eller synpunkter. Resor för [...]