Försäkringar

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nybro kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbolag är Protector.

Skadeanmälan görs via  Protectors hemsida

Kontaktuppgifter till Protector

E-post:  skador@protectorforsakring.se

Protector Försäkring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm.

Telefon: 08 – 410 637 00

  Sammanfattning av försäkringens omfattning – PDF (437 KB)

  Försäkringsbesked Nybro kommun 2018 – PDF (28 KB)

  Försäkringsvillkor – PDF (923 KB)

  Kommunolycksfall-Skadeanmälan blankett – PDF (66 KB)

  Kommunolycksfallsförsäkring – blankett – PDF (88 KB)

Datum för publicering | ändrad: 2018-11-30 | skapad: 2015-01-08
Webbredaktör: Pernilla Sampson | pernilla.sampson@nybro.se
Id: inlägg: 2515 - kategori: 160

Stöd inom skola & barnomsorg

  Centrala barn- och elevhälsan

I den Centrala barn- och elevhälsan arbetar psykologer, specialpedagoger och kuratorer med barn och elever i behov av särskilt stöd. [...]

  Försäkringar

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nybro kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbolag är Protector. Skadeanmälan [...]