Försäkringar

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nybro kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbolag är Protector.

Skadeanmälan görs via  Protectors hemsida

Kontaktuppgifter till Protector

E-post:  skador@protectorforsakring.se

Protector Försäkring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm.

Telefon: 08 – 410 637 00

 E-tjänst och blankett – försäkring

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-14 | skapad: 2015-01-08

Stöd inom skola & barnomsorg

  Centrala barn- och elevhälsan

I den Centrala barn- och elevhälsan arbetar psykologer, specialpedagoger och kuratorer med barn och elever i behov av särskilt stöd. [...]

  Försäkringar

Nybro kommun har tecknat olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Nybro kommuns verksamhetsområden. Försäkringsbolag är Protector. Skadeanmälan [...]

  Modersmålsundervisning

Från läsåret 2019/2020 erbjuder Nybro kommun modersmålsundervisning från och med årskurs 1. Enligt skollagen ska modersmålsundervisningen erbjudas under sammanlagt högst [...]